<![CDATA[]]>

Åtta bra råd för säkrare utlandsaffärer

Camilla Björkman

Publicerades: 16 april, 2010

Gör du affärer med andra länder, eller funderar du på att börja? Här får du åtta ovärderliga tips på hur du som småföretagare gör för att minska riskerna och säkra dina pengar.

Allt fler svenska småföretagare väljer att handla med utlandet. För någon som driver företag i ett litet land som Sverige kan det innebära en rejäl skjuts för affärerna.

– Att exportera är ett bra sätt att öka försäljningen men det kan också innebära en ökad risk för företaget jämfört med att bara sälja på den svenska marknaden, säger Ingela Hemming, SEBs företagarekonom.

Här ger hon åtta ovärderliga tips på hur du minskar riskerna vid utlandsaffärer – och säkrar hem dina pengar.

1. Kontrollera kreditvärdigheten
Ett enkelt sätt att säkra betalningen är att kontrollera kreditvärdigheten hos dina utländska kunder. Tillgång till kreditinformation kan variera från land till land, men kolla med UC eller Exportrådet.

2. Öppna ett valutakonto
Även om du fakturerar dina kunder i en annan valuta än svenska kronor kan de betala till ditt konto. Då växlas pengarna till svenska kronor direkt. Men om du både får fakturor och fakturerar i en annan valuta är det bra att öppna ett valutakonto. Då växlas pengarna aldrig över till svenska kronor och du slipper fundera på växelkurser.

3. Använd IBAN och BIC
En internationell metod för att ange kontonummer kallas för IBAN, och en kod som anger vilken bank pengarna ska skickas till kallas för BIC. Använd dessa koder när du ska göra internationella betalningar.

4. Vid exportaffär – använd dokumentinkasso
Det finns olika betalningssätt som stärker din position som säljare vid en exportaffär. Med ett dokumentinkasso skickas ett dokument till din kund som han eller hon behöver för att hämta ut varan. Dokumentet kan skickas via din bank till kundens bank. Då måste kunden betala sin bank för att få ut det här dokumentet, vilket då säkrar din betalning.

5. Med instabila länder – använd remburs
Gör du affärer med en kund du inte känner så väl eller med ett instabilt land, är ett alternativ att använda sig av en remburs. Då tar din kunds bank ansvar för betalningen, om du kan visa dokument på att varan gått iväg som den ska.

6. Testa valutaterminer
En valutatermin är ett sätt att känna till en valutakurs i förväg. Det innebär en skyldighet att köpa eller sälja en valuta mot en annan till en förutbestämd kurs på en förutbestämd dag. På så sätt känner du till den här valutakursen i förväg när du sätter dina priser, och slipper obehagliga överraskningar som kan äta upp din vinst i ett senare skede.

7. …eller valutaoptioner
Ett annat alternativ är att använda valutaoptioner. Det innebär rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en valuta mot en annan till en förutbestämd kurs på en förutbestämd dag, eller under en förutbestämd period. Eftersom en valutaoption är mer flexibel brukar kursen också vara lite sämre.

8. Be om hjälp
Om du tycker att allt detta verkar krångligt, prata med din bank. De kan hjälpa dig att hitta ett betalningssätt som passar ditt företag.

Här finns ytterligare sex konkreta tips för hur du lyckas med en lönsam export, och även bra länkar till var du kan vända dig.