<![CDATA[]]>

Brist på arbetskraft hinder för tillväxt

Camilla Björkman

Publicerades: 25 oktober, 2011

Större småföretag vill växa – men möter hinder i form av brist på lämplig arbetskraft och kapital. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket bland 20 000 företagare. ”Anmärkningsvärt” tycker Christina Lugnet.

Av de små och medelstora företag med 10-49 anställda som har deltagit i Tillväxtverkets undersökning vill nästan tre fjärdedelar av företagen växa.

Vilka dessa är beror på storleken: Större företag är mer inriktade på tillväxt än mindre, och de företag som anser sig vara innovativa vill också växa mer. Viljan är även större hos småföretag som samverkar med andra företag.

Ett hinder för tillväxt är bristen på lämplig arbetskraft. I vissa branscher, och bland småföretag som drivs av personer med utländsk bakgrund, har man även svårt att få fram kapital för att kunna expandera.

Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet tycker att det är anmärkningsvärt att kompetensförsörjningen fortfarande upplevs som ett hinder för tillväxt:

– Här kan myndigheter samverka och vidta åtgärder för att minska problemen. Dessutom bör vi stimulera och underlätta innovationsarbetet, säger hon.

Även lagar och regler är ett hinder för tillväxt, visar rapporten.