Företagare skeptiska att råda andra starta företag

Camilla Björkman

Publicerades: 11 mars, 2010

Politiker tror på ökad tillväxt under det kommande året och rekommenderar glatt andra att starta företag. Företagarna själva är mycket mer tveksamma. Det är bara en av stora skillnader mellan företagarnas och politikernas syn på entreprenörskap och nyföretagande, visar en ny undersökning idag.

Det finns stora skillnader i hur företagare och politiker ser på nyföretagande och entreprenörskap, både när det gäller i vilken utsträckning man vill rekommendera andra till företagande, hur klimatet kommer att förändras för företagare och önskan om tillväxt. Det visar en ny undersökning som Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har gjort bland 3 000 företagare, rådgivare och politiker.

Undersökningen visar att politiker, i större utsträckning än företagare och rådgivare, rekommenderar företagande till andra. 94 procent av politikerna svarar att de starkt skulle rekommendera en person i sin närhet att starta företag. Bland rådgivarna är det bara 49 procent som skulle göra samma sak. Bara 44 procent av företagarna skulle starkt rekommendera någon i sin närhet att bli företagare, medan 41 procent skulle göra det med viss tveksamhet.

– Nyföretagandet i Sverige är, och har alltid varit, lågt i ett internationellt perspektiv, säger Harry Goldman, verkställande ledamot på Jobs and Society NyföretagarCentrum. Det är resultatet av en lång tradition av få stora företag, snarare än många små. Men vindarna har vänt, idag är alla för ett ökat nyföretagande. Problemet är att de som ska starta företagen, företagarna själva, inte upplever att tillräckligt mycket görs för att uppmuntra start av eget företag.

Politikerna är också snabba med att säga att det kommer att bli lättare att driva företag under det kommande året. Hela 78 procent tror det. Det skiljer sig radikalt från företagarnas syn på saken – bara 19 procent tror att det kommer att bli lättare. De flesta av företagarna, 49 procent, tror inte att det blir någon skillnad alls och 17 procent av företagarna tror till och med att de kommer att få det svårare. Bland politikerna är det bara 8 procent som tror att det kommer att bli svårare.

– Utfallet är sannolikt en kombination av att politikerna delvis uppfattar verkligheten på annat sätt än företagare, samtidigt som de har vetskap om de åtgärder som har genomförts för att underlätta företagandet. De sitter på kunskaper som företagarna själva inte alltid har, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Därför behövs fler åtgärder för att sprida informationen om de förändringar som genomförs, samtidigt som det är viktigt att på ett ännu bättre sätt lyssna på vilka förbättringar som företagarna själva efterfrågar i störst utsträckning.

Svaren skiljer sig även rejält i frågan om framtida tillväxt. 63 procent av politikerna och 49 procent av rådgivarna tror att en majoritet av Sveriges småföretagare planerar för tillväxt. I verkligheten är det bara 29 procent som gör det.

Politikerna och rådgivarna fick även svara på vilka branscher de tror är heta att starta företag i just nu. Två branscher vann över de övriga: tjänstesektorn som fick 27 procent av rösterna från både politiker och rådgivare, och hälso-/sjukvård och omsorg som fick 18 procent av samma grupp. Jordbruk, skogsbruk, transporter och tillverkning hamnade längst ner på mellan 0-2 procent. Även hotell, restaurang och turism hamnar relativt långt ner.

Men mätt i sysselsättning går flera av just de branscherna bra, visar Manpowers arbetskraftsbarometer som mätt sysselsättningen inför årets andra kvartal. Där syns att finanssektorn som med +13 procent rapporterar den mest optimistiska sysselsättningstrenden. Däremot är det transportbranschen och tillverkningsbranschen som ökar mest på årsbasis: 35 respektive 26 procentenheter. Hotell- och restaurangbranschen, som varit svajig, ökar 10 procent, vilket kan förklaras med bland annat kronprinsessans bröllop i juni.