<![CDATA[]]>

Försäkra dig mot en eurokris

Camilla Björkman

Publicerades: 8 december, 2011

Gör du affärer med andra länder i Europa är det dags att försäkra dig mot sämre tider. Så här bäddar du för svajande valutor och minskar risken att förlora pengar om europaområdet skulle krascha.

Läget ser inte positivt ut på Europakartan – och Stefan Fölster, Svenskt Näringslivs chefsekonom, varnar för att det kan bli sämre:

– Vi kan få en situation som liknar Lehmankollapsen, sa han i veckan till Dagens Industri.

Enligt Stefan Fölster är det första företagen gör i osäkra tider är att säkra kreditlinor som förberedelser inför en ny skuldkris. Det andra är att skjuta upp investeringar, samtidigt som de är försiktigare med att anställa ny personal. Många företag försöker också att öka sin försäljning till länder utanför euroområdet.

Så hur ska du som småföretagare som handlar med euroområdet agera? Ett första steg är alltså att valutasäkra ditt företag. Här är tre råd från SEB:s företagarekonom Ingela Hemming:

1. Öppna ett valutakonto
Även om du fakturerar dina kunder i en annan valuta än svenska kronor kan de betala till ditt konto. Då växlas pengarna till svenska kronor direkt. Men om du både får fakturor och fakturerar i en annan valuta är det bra att öppna ett valutakonto. Då växlas pengarna aldrig över till svenska kronor och du slipper fundera på växelkurser.

2. Använd valutaterminer
En valutatermin gör att du kan säkerställa en valutakurs i förväg. Det innebär en skyldighet att köpa eller sälja en valuta mot en annan till en förutbestämd kurs på en förutbestämd dag. På så sätt känner du till den här valutakursen i förväg när du sätter dina priser, och slipper obehagliga överraskningar som kan äta upp din vinst i ett senare skede. Bra om du har små marginaler.

3. …eller valutaoptioner
Ett annat alternativ är att använda valutaoptioner. Det innebär rätten men inte skyldigheten att köpa eller sälja en valuta mot en annan till en förutbestämd kurs på en förutbestämd dag, eller under en förutbestämd period. Eftersom en valutaoption är mer flexibel brukar kursen också vara lite sämre. Till skillnad mot valutaterminer behöver du inte köpa valutan till det överenskomna priset om du inte vill.

Skulle det bli en totalkrasch kan du som småföretagare använda dig av följande råd:

  • Se till att alla praktiska rutiner finns på plats för hur ni ska hantera fler valutor.
  • Skriv avtal med företag i andra länder som reglerar hur valutor ska hanteras vid en eventuell upplösning av euron.
  • Undersök hur större valutafluktuationer kommer att påverka företagets lönsamhet.
  • Var förberedd för en dramatiskt lägre tillväxt i Europa, genom att fokusera mer på andra marknader.
  • Säkra tillgången till finansiering. Detär särskilt viktigt om företaget har stora lån i euro.
  • Undersök vad som händer med underleverantörer i euroländer som situationern skulle förvärras dramatiskt.

Källa: Ernst & Young/Dagens Industri