<![CDATA[]]>

Handeln: Ökad försäljning och färre anställda

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 16 november, 2015

Handlarna räknar med ökad försäljning det kommande kvartalet, men lönsamheten och antalet anställda väntas samtidigt minska. Det visar Svensk Handels senaste handelsbarometer, enligt ett pressmeddelande.

Det kommande kvartalet ser negativt ut, den bedömningen gör handlarna som tillfrågats i svensk Handels senaste handelsbarometer. Man tror att försäljningen kommer att öka men när det kommer till antalet anställda och lönsamhet så ser man negativt på framtiden.

Av de tillfrågade i undersökningen svarar hela 60 procent att de tror att lönsamheten i branschen som helhet kommer att minska. Samtidigt svarar 42 procent att de tror att lönsamheten kommer att minska för den egna butiken.

Endast 8 procent kommer att öka antalet nyanställningar medan var fjärde handlare uppger att de kommer att minska antalet anställda.

– Vi ser att höjningen av arbetsgivaravgiften lett till att fyra av tio handlare minskat antalet arbetade timmar. Den kraftigt höjda kostnaden leder sannolikt också till att man avstår från nyanställningar och till och med drar ned på antalet anställda, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.