Hur får jag företagen att köpa mina tjänster?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 1 september, 2015

Jag är i startgroparna för att starta eget företag inom kvalitets- och verksamhetsutveckling inom tillverkande industri. Än så länge vet jag inte hur intresserad branschen är av att köpa mina tjänster. Hur ska jag gå till väga för att lättast sälja in dem?

 

Smart att börja i god tid och att fundera igenom hur du ska gå till väga för att lyckas bäst i steget till eget! Du verkar ha full koll på din önskade målgrupp där du kan göra nytta, bra.

Börja med de kontakter i branschen som du redan har för att med hjälp av dem formulera ett kraftfullt erbjudande. Det kan bestå av en metod, en process, en app, att du finns som bollplank eller liknande. Paketering och rätt prissättning är viktigt och undvik helst timdebitering! Rejäl nytta mäts inte i timmar.

Kontakta sedan några utvalda kunder för att testa dina idéer och be om återkoppling, det blir en slags marknadsundersökning. Att genomföra ett kollegialt samtal kan vara ett bra sätt att skapa värdefulla relationer. Kunden slipper rädslan att du ska ”kränga på dem” något och ni skapar ett avslappnat samtalsklimat. Du kan berätta varför du vill starta ditt företag och hur du vill hjälpa dem att lyckas bättre i sin tur. Låt kunden köpa dig! Be dem om ytterligare tips på kunder.

Flaskhalsen att träffa kunder är tid – deras tid. Bygg förtroende genom att visa nyfikenhet för deras angelägenheter, entusiasm för hur du kan hjälpa dem och professionalism genom din kunskap. Ställ relevanta och intressanta frågor och lyssna ordentligt på svaren. Genom svaren får du viktiga ingångar till att berätta om hur du kan förbättra för kunden genom att koppla till din unika kunskap och dina erbjudanden. Våga ge konkreta förslag, ett nej i dag kan bli ett ja i morgon.

Sätt mål, testa, jobba, håll koll, driv på, var glad – och uthållig! Lycka till!
driva-eget.se/saljskolan