Hur försäkrar jag mig om att kunden inte skadar varan?

Samuel Karlsson

Publicerades: 14 mars, 2017

Hur skriver jag på fakturan när vi ska sälja truckar och en traktor så att inte kunden dels skadar objektet innan de betalat och vad händer ifall de inte betalar?

 

Ansvaret av varan regleras i köpeavtalet, där ska det alltså skrivas in från vilken tidpunkt köparen ansvarar för varan. Ett avtal ingås dock inte genom att du på fakturan skriver denna information, det måste båda parterna komma överens om. Har ni inte avtalat något om risken för varan gäller Köplagens regler. Risken för varan övergår då på köparen när varan avlämnas.

Med avlämnande menas enligt huvudregeln då kunden hämtar varan. Om ni i stället har avtalat om transportköp sker avlämnandet först när säljaren transporterat varan och överlämnat den till köparen. När avlämnandet är gjort och varan räknas som överlämnad till köparen har risken för varan gått över på köparen. Köparen ansvarar då för eventuella skador som uppkommer på -varan oavsett om betalning skett eller inte.

Skulle fel på varan uppstå men köparen kan visa att felet redan fanns där innan varan togs emot, eller att säljaren på något sätt är ansvarig, har köparen rätt att exempelvis hålla inne betalningen. Skulle köparen inte betala i tid har säljaren olika möjligheter. Dels kan säljaren ha rätt till dröjsmålsränta, dels att köpet hävs. Ett allra första förebyggande steg är att skriva ut betalningsdag och dröjsmålsränta på dina fakturor. Skulle köparen sedan inte betala i tid kan du vända dig till kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in beloppet eller kontakta ett inkassobolag.