<![CDATA[]]>

Nu ansöker fler om patent

Camilla Björkman

Publicerades: 3 september, 2014

Antal ansökningar av patent har ökat de tre senaste månaderna jämfört med förra året, visar ny statistik från Sepaf. Däremot minskar designansökningarna.

Ansökningar av patent har legat på en stabil nivå under de senaste fem åren, men har ökat med 13 procent under de tre senaste månaderna jämfört med förra året. Det visar Sveriges Patentbyråers förenings (Sepaf) statistik över svenska företags immaterialrättsaktiviteter.

– Det är positivt att svenska företag har gjort fler patentansökningar. Ökningen är relativt kraftig, men det är än så länge svårt att uttala sig om det är ett trendbrott vi ser, säger Thomas Randes, talesperson på Sepaf och vd för IPQ.

Samtidigt har antal designansökningar minskat med 44 procent. Antalet ansökningar är dock ganska få, varpå färre ansökningar ger procentuellt större utslag.

Även ansökningar om varumärkesskydd har ökat med 17 procent under de tre senaste månaderna, jämfört med samma period förra året.

ThomasRandes ny besk

 Thomas Randes.