Coronagåva

Paketera om konsulttjänsterna – och tjäna mer

Svante Sandblom

Publicerades: 26 oktober, 2016

Ett sätt att som tjänsteföretagare öka din lönsamhet är att paketera dina konsulttjänster. Exempelvis genom coaching, utbildning och abonnemang. Så här lyckas du.

Genom att ge kunderna förslag som inte är knutna till exakt tidsåtgång så ökas möjligheterna att kunna ta ut ett högre timarvode.

Mentorskap eller coaching och utbildningspaket är ett utmärkt sätt att kunna ta bra betalt för det värde man levererar till kunden och samtidigt höja värdet på det egna varumärket.

Erbjuds kunden ett abonnemang på konsulttjänsterna så kan leverantören vara kvar över tid och får enklare att skala upp när nya behov uppstår.

Undvik tjänsteutveckling på kammaren som ofta leder till onödigt teoretiserande och tar fokus från den viktigare kunddrivna affärsutvecklingen.

Utveckla dina tjänstepaket i nära dialog med dina kunder och utifrån faktiska kundbehov.

Tänkt nytt och våga utmana dina kunder med dina tjänstepaket, det kommer du att tjäna på!

Så här gör du för att paketera dina tjänster:

1) Skapa ett antal instegstjänster som är enkla för kunderna att köpa och som de ser värdet av direkt.  Olika typer av utbildningar och workshops med definierade resultat är enkla att förstå och lätta att köpa. Undvik alltför omfattande upplägg som är dyra och svåra för kunderna att förstå värdet av.

2)  Skapa mentor/coach-tjänster inom ditt specialområde med tydliga avgränsningar och utmanande mål. Den här typen av paket är ofta intressanta för olika typer av chefer och medarbetare hos kunden. De kan vanligtvis rymmas inom en utbildningsbudget vilket ökar möjligheterna för dig att göra affär.

3) Arbeta nära och långsiktigt med dina kunder för att på så sätt förtjäna rätten att ge förslag som går vid sidan av det gängse timtaxe-synsättet.

4) Känn av rätt storlek på paket beroende på kund och situation. Bättre att genomföra ett något mindre uppdrag som passar kundens behov just nu än att slå på stora trumman och riskera en missnöjd kund i slutändan.

5) Ha abonnemangstjänster i ditt erbjudande som gör att ditt företag kan vara kvar hos kunderna när ett större uppdrag tagit slut.