<![CDATA[]]>

Rädda företag och vänskap med kompanjonsavtal

Redaktionen

Publicerades: 22 september, 2015

För dig som driver företag med en kompanjon eller har någon form av samarbetspartner är avtal något av det allra viktigast. Det kan rädda både företaget och vänskapen.

Att driva företaget med sina vänner har många fördelar.  Men om vänskapen inte består kan konsekvenserna bli förödande.

Så länge två kompanjoner är sams finns det inga problem. Men för att gardera sig för vad som kan hända i framtiden behövs ett kompanjonsavtal i form av aktieägaravtal eller handelsbolagsavtal.

När man vet vilka regler som gäller från början är det sällan lönt att börja bråka. På så sätt tryggar du företaget. Även om du framtiden kanske förlorar en kompanjon, har du förhoppningsvis kvar en vän.

I ett sådant avtal kan man reglera de flesta riktlinjer och på så sätt ha kontroll över företaget även om det börjar knaka i fogarna.

Förhoppningsvis behöver kompanjonsavtalet aldrig användas. Men om något händer kan det vara mycket värdefullt att ha ett sådant avtal.

Det är så mycket som kan regleras att ett avtal kan bli 7-8 sidor. Här är de viktigaste frågorna:

1. Vad som gäller vid överlåtelse

Enligt aktiebolagslagen får aktierna i ett bolag säljas, bytas eller ges bort utan de övriga delägarnas samtycke. En delägare har i princip rätt att sälja sina andelar eller aktier till vem som helst, även till någon som övriga delägare inte vill ha med i företaget.

Detta kan dock begränsas i bolagsordningen eller i ett kompanjonsavtal genom regler om förköpsrätt och/eller hembud. En av de viktigaste punkterna man bör ta in är därför vad som ska gälla om någon vill sälja sin andel i företaget.

Genom rätt formulering i ett bra kompanjonsavtal kan man vara säker på aktier eller andelar inte säljs utan att kompanjonerna är överens om vad som gäller.

2. Regler om samråd

I ett kompanjonsavtal kan man avtala om att delägarna är skyldiga att diskutera vissa frågor med varandra innan viktiga beslut fattas, så att ingen överraskas på ett negativt sätt.

3. Vad som gäller vid dödsfall

Om en delägare avlider kan man reglera en rätt för de övriga att ta över företagsandelen, detta kan också tas in som en skyldighet för att skydda anhöriga.

4. Hur företaget ska värderas

Om någon vill sälja sin andel är det bra att redan innan komma överens om vem ska värdera bolaget, när detta ska göras och värderingen ska göras.

5. Hur ni får konkurrera

Genom en konkurrensklausul går det att förbjuda kompanjonerna att driva verksamhet som konkurrerar med det gemensamma företaget. Detta kan även gäller efter det att kompanjonsavtalet upphört.


Se upp!

… om din kompanjon är gift

Att driva företaget med en gift kompanjon är mer riskabelt än att driva det med en kompanjon som är singel. Du måste då vara medveten om hur giftorätten kan komma att påverka företaget.

En skilsmässa kan bli rena katastrofen för företaget. Om man är gift klassas nämligen andelen i företaget som giftorättsgods. Det kan leda till att kompanjonens make/maka har rätt till halva innehavet vid en skilsmässa.

Exempel:

Johan och Peter driver ett aktiebolag tillsammans där de äger hälften var av bolagets aktier. Johan är ogift medan Peter är gift med Hanna.

Johan och Peter har inget kompanjonsavtal, och Peter och Hanna har inget äktenskapsförord. Vid en skilsmässa har makar rätt att påkalla en bodelning av allt giftorättsgods.

Hanna kräver då att en bodelning görs. Eftersom Peter inte har många andra tillgångar än företaget tillskiftas Hanna 25 procent av bolagets aktier. Johan vill inte bli kompanjon med Hanna men kan inget göra.

Du undviker den här situationen genom att skriva ett kompanjonsavtal där reglerar att andelarna i bolaget ska vara enskild egendom genom att varje delägare upprättar ett äktenskapsförord.

Text: Aleksandra Derikonja, jurist på Avtal24