Vad händer om du dör? Därför borde du ha koll

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 14 maj, 2019

Har du tänkt igenom vad som händer med din verksamhet om du dör? Bara varannan företagare kan svara ja på den frågan.
Här är punkterna du borde ha koll på, innan det är för sent.

Ju äldre man blir, desto bättre blir man också på att tänka över vad som händer med såväl företaget som familjen den dagen man faktiskt dör. I åldersgruppen 62 år och äldre har 61 procent tänkt igenom vad som ska hända, visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Länsförsäkringar. För hela gruppen, 20–84 år, ligger snittet på 48 procent.

Det är ju inget konstigt med det egentligen. Bara det att det värsta faktiskt kan hända långt innan man föreställt sig…

LÄS OCKSÅ: FÖRSÄKRINGARNA DU BEHÖVER

Så vad är det man har förberett då? Så här svarade man i undersökningen:

  • Livförsäkring till skydd för familjen, 52 procent
  • Testamente, 29 procent
  • Kompanjonsavtal/aktieägaravtal, 27 procent
  • Livförsäkring som faller ut i bolaget, till exempel nyckelmannaförsäkring, 21 procent
  • Sett över bolagsstrukturen, 11 procent
  • Annat, 13 procent
  • Inget, 8 procent
  • Vet inte, 3 procent

Skyddar familjen först

– Många företagare tänker nog inte eller vill inte tänka på att en sådan här sak kan ske. Både familjen och företaget är mycket utsatt om företagaren skulle avlida och därför är en livförsäkring ett mycket bra val, både för att skydda familjen och företaget. Med ett bra ekonomiskt skydd till familjen ökar till exempel möjligheten att bo kvar i befintligt boende, lösa eventuella lån, att slippa ekonomiska problem helt enkelt, säger AnnaCarin Eriksson, tjänstepensionsexpert på Länsförsäkringar.

Finns det fler delägare i företaget är det bra att man i ett tidigt skede fastställer i ett kompanjonsavtal vad som ska hända om någon av delägarna till exempel skulle skilja sig eller avlida. Det visar sig att kvinnor är bättre på att skriva kompanjonsavtal än vad män är (37 procent jämfört med 24 procent bland männen).

En livförsäkring för företaget kan göra att en kompanjon kan lösa ut familjen om en delägare skulle avlida. Andra saker man kan göra är att se till att ha en hembudsklausul i bolagsordningen, att se över bolagsstrukturen och att skriva testamente. Ta hjälp av rådgivare!