<![CDATA[]]>

Så expanderar du utomlands

Redaktionen

Publicerades: 27 juli, 2012

Utlandsexpansionen kanske inte är det första tillväxt-steget, men väl där kan det bli ett riktigt lyft för din omsättning.– Till exempel är bara Hamburg-regionen större än hela Sverige när det gäller marknadspotential, berättar Oleg Zastenker som är regional exportrådgivare på Exportrådet.

Mer än hälften av alla varor som produceras i Sverige säljs någon annanstans, så svenska företag är minst sagt duktiga på att arbeta med export.
– Fler och fler mindre företag lyfter också blicken mot utlandet. På Exportrådet hjälper vi tusentals företag varje år att ta sina första steg, säger Oleg Zastenker.

Att söka sig utomlands kräver tid och resurser, och är kanske inte det första steget till tillväxt. Oleg Zastenker säger att man ska börja fundera på andra länder när man märker att det blir allt svårare att expandera på hemmaplan.

– Efterhand blir det dyrare och mer tidskrävande att fortsätta expansionen i Sverige. Vissa företag arbetar också inom smala nischer, där hemmamarknaden helt enkelt inte räcker till. Då kan det vara dags att ta steget.

Första klivet till utlandet handlar om att välja rätt land att expandera till. Men det behöver inte vara ett helt land, utan kan lika gärna vara en region eller stad.

– Om du vill expandera till New York är det ju ganska ointressant hur marknaden ser ut i Los Angeles. Många länder är stora och de olika delarna kan ha väldigt skilda förutsättningar.

Att undersöka marknaden du ska till är oerhört viktigt för en lyckad utlandsexpansion. Och utgångspunkten böra vara din hemmamarknad.

– Se över vilka kunder du har och hur du egentligen arbetar. Ditt mål bör sedan vara att hitta en marknad där du kan arbeta på samma sätt mot samma typ av kunder. Kan du kopiera ditt koncept rakt av så minskar du risken för att det ska gå fel.

När du väl hittat en marknad är nästa steg att hitta en samarbetspartner på plats. Det kan till exempel handla om en agent som ska hjälpa dig att sälja dina produkter eller tjänster.

– Det är viktigt att du samarbetar med någon som har lokalkännedom, det är jättesvårt att sköta om allt på egen hand. Det är så viktigt att jag nästan skulle säga att det är ett kritiskt steg i varje utlandsexpansion. En agent eller ambassadör måste ha samma målsättning som du har och kunna er gemensamma marknad.

Att hitta rätt marknad och rätt samarbetspartner är två av de saker som Exportrådet varje år hjälper tusentals företag med. Och det spelar ingen roll var i Sverige ditt företag finns, regionala exportrådgivare finns i varje län.

– Vi hjälper dig genom hela processen. Vi kan ta fram beslutsunderlag och titta på internationell affärsplanering, vi hjälper dig att hitta rätt partner på plats och vi kan hjälpa dig med det praktiska i att starta ett företag i utlandet. Vi hjälper också många som vill köpa upp ett utländskt företag och expandera på det sättet.