<![CDATA[Gettyimages]]>

Så gör du fler affärer – med kick-back

Svante Sandblom

Publicerades: 13 september, 2016

Vill du sälja mer? Överväg att erbjuda ditt nätverk en kick-back på ett par procent av fakturerat arvode för tips som resulterar i nya uppdrag. Det är en billig lösning – och förvånansvärt lite använd. Så här lyckas du.

I rekryteringssammanhang är det vedertagen praxis sedan många år tillbaka att betala ut rekryteringsbonusar. När det gäller försäljning så är det mer locket på när det gäller den här typen av incitament för att öka de egna intäkterna.

För företagare som är villiga att testa så finns alla möjligheter att sticka ut och på det sättet ta attraktiva uppdrag framför ögonen på mindre alerta konkurrenter.

Försäljning är dyrt och att hitta nya kunder är ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete. Det är ofta svårt för små tjänsteföretag med tillväxtambitioner att samtidigt som de arbetar med att utveckla befintliga kunder nå ut i bruset på den övriga marknaden.

Att erbjuda kontakter i det egna nätverket en kick-back på ett par procent av fakturerat arvode för tips som resulterar i nya uppdrag är en billig lösning som är förvånansvärt lite använd.

Var noga med att hålla isär kick-back-erbjudandet från ren underkonsulting som ju innebär att ditt företag fakturerar via ett annat företag.  Du får du ingen egen direktkontakt med kunden och din möjlighet att växa på kunden minskar.

Om du är långsiktig och informerar över tid om hur du arbetar med att hitta nya uppdrag och kunder kan detta bli din viktigaste försäljningskanal.

På så sätt hjälper du ditt nätverk att hålla ögon och öron öppna på möjligheter som kan öppna sig som kan passa dig och ditt företag. Det är viktigt att premiera dem som hjälper dig bli att bli framgångsrik!

Så här gör du för att få full utväxling när du gör affärer med kick-back:

Berätta om ditt upplägg
Var öppen med dina intentioner med en utvald krets av egenföretagare. Berätta att de kan fakturera dig om de ger tips som resulterar i nya uppdrag.

Underhåll ditt nätverk
Håll en fortlöpande kontakt över tid, även när ditt företag för tillfället har full beläggning.

Var generös
Betala hellre kick-back en gång för mycket än en gång för lite.

Skryt om framgångar
Informera i nätverket att du har hittat nya uppdrag via den här kanalen så att det sprider sig. Framgång föder framgång.