<![CDATA[Så här
redovisar du din hållbarhet.]]>

Så här redovisar du din hållbarhet

Daniel Lagerqvist

Publicerades: 3 januari, 2017

Alla kan göra skillnad. Här kommer några tips till dig som vill förändra ditt företag i grunden.

Den kanske viktigaste delen är transparens, det är alla experter eniga om. Huvudsyftet med Hållbarhetslagen är, förutom att skapa ett gemensamt styrverktyg, att få företag att snacka mindre och göra mer.

En känd miljöforskare sa angående hållbarhetsredovisningar att de ”inte speglar vad företaget gör utan hur de vill att det ska se ut” och där har vi problemet. Många sysslar med så kallad greenwashing och ger en bild av sig själva som hållbara när de i verkligheten inte är det.

När det gäller redovisningen i sak är det bra om den är kort och koncis. Hur intressant du än tycker att ditt företag är finns det ingen som orkar plöja igenom hundratals sidor. Ta med det viktigaste, berätta det så tidigt som möjligt och skala bort allt onödigt.

Du ska också fundera på i vilket format du vill presentera redovisningen.
De stora bolagen trycker hela böcker om sin hållbarhet men för dig som småföretagare behövs så klart inte några tegelstenar.
Det lämpligaste formatet är en undersida på din vanliga webbplats. Och varför inte krydda med Instagramfilmer
på när ni jobbar med hållbarhet på företaget? Det viktiga är att tänka på var er målgrupp befinner sig.

Använd gärna bilder och diagram flitigt och glöm inte att uppdatera ert budskap. Vad spelar er information för roll om den är gammal? Och gör inte misstaget att tro att besökarna endast läser från en dator, informationen måste vara lättillgänglig även från mobil.

Detta ska du ha med

1. Se detaljer – och helhet
Fokusera på det som faktiskt är väsentligt i ditt företag. För ett transportföretag spelar så klart biobränsle stor roll medan ett företag som importerar komponenter från Senegal måste ha koll på hur de mänskliga rättigheterna respekteras i landet.

2. Sätt upp tidtabell
Sätt upp tydliga mål som går att mäta, som till exempel att hälften av företagets bilpark ska vara elbilar inom två år. Stora bolag som HM har i sina redovisningar en tidtabell för olika hållbarhetsarbeten och ”More to do”, ”On track” och ”Done” berättar för kunder och leverantörer hur långt man kommit.

3. Våga satsa på mångfald
Många företag fokuserar på energi och transport men glömmer personalen. Att de anställda mår bra och arbetar under hållbara villkor kommer att vara viktigt i framtiden. Hur jämställt är ditt företag? Hur många anställda med annan etnisk bakgrund har ni?

4. Redovisa leverantörer
De flesta företag arbetar med underleverantörer och du kan vara hur hållbar du vill i ditt företag men om inte dina leverantörer är det faller hela tanken. Redovisa tydligt vilka du jobbar med och vad de bedriver för hållbarhetsarbete.

5. Luta dig mot FNs mål
Sist men inte minst. FN har satt upp 17 globala mål för de kommande 15 åren och vad kan vara bättre än att matcha dina hållbarhetsmål mot dessa? Att tydligt kunna visa att din redovisning bygger på FNs grundtanke är bästa möjliga goodwill mot kund. Var relevant!