<![CDATA[]]>

Så samarbetar du bäst med andra småföretagare

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 14 januari, 2014

Vilken nytta kan småföretagare ha av varandra? Och av forskningsvärlden? Det har ett forskningsteam vid Linköpings universitet undersökt.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om hantverksturismens betydelse för den lokala utvecklingen – och man kom bland annat fram till att samarbete i nätverk stärker småföretag.

Professor Kajsa Ellegård var en av forskarna bakom rapporten ”Att följa trådar – textila företagare i samverkan”:

– Projektet gjorde det möjligt för de deltagande företagarna att finna en scen, en arena, att samlas kring. Där alla kom in med samma förutsättningar och man började på ett lyhört sätt ge och få från varandra.

Följden av projektet har blivit att 14 småföretagare inom den textila sektorn i Östergötland har bildat föreningen Östgötatextil för att stödja varandra och växa både som konstnärer och entreprenörer.

– Innan nätverket satt många ensamma i sina ateljéer, och kände inte till hur mycket man kan stödja varandra, säger Kajsa Ellegård.

I sommar har företagarna en gemensam utställning i Vadstena slott och de har även tagit fram en broschyr tillsammans där turister och besökare i Östergötland kan få nys om andra textila företagare när de besöker någon av dem.

– På så sätt kan företagarna skapa en större kundkrets.

Hon poängterar också att projektet var ett lyckat samarbete mellan forsknings- och företagarvärlden:

– Det var viktigt att alla företagare drev sina företag på riktigt och inte som hobbyverksamheter. De var motiverade att vara med. Och så tror jag att det måste finnas någon form av mediator, en katalysator, som vi hade i Ulla-Karin Hellsten. Någon som förstår båda världar – forskning och företagsvärlden.

Ulla-Karin Hellsten är entreprenör och driver familjeföretaget Östergötlands Ullspinneri AB sedan drygt 30 år.

Vad gav detta forskningsprojekt dig?

– Lite olika saker – det har bland annat gett mig ett nytt textilt nätverk som ligger till grund för ett samarbete som ju har utvecklats under åren. Vi jobbar professionellt och samarbetar bland annat kring utställningen i sommar. Dessutom har vi andra aktiviteter på gång – vi vill ju få fler besökare till våra näringar i Östergötland.

Har det gett mer affärer för din verksamhet?

– Indirekt blir det ju så. Vi tipsar om varandra, i olika aktiviteter. I mitt företag har vi samarbete med japanska företag och när jag har haft japaner här har jag visat nätverkets andra medlemmar också, vilket har inneburit affärer inte bara för mig utan till de andra. Vi försöker hjälpa varandra att öka affärsverksamheterna.

Ulla-Karins tips: Så samarbetar du bäst med andra småföretagare

  1. Se på samarbetsvinster, beroende på vilka företag det är som ingår. Det kan till exempel vara att visa sig på mässor tillsammans – att inte se konkurrensen utan ta fram det gemensamma för att göra alla starkare.
  2. Hitta nya arenor. Eftersom det är väldigt kostsamt när man visar sig själv i många sammanhang kan det bli en vinst om man försöker tillsammans mer och att finnas med på annorlunda arenor. Vi funderar mycket på det just nu – nya ställen att synas på.
  3. Gör gemensamma aktioner. I tre fall i vårt nätverk hyr man lokaler i närheten av varandra där medlemmar har gjort flera olika aktioner för att få fler besökare till sina butiker. Väldigt lyckosamt.
  4. Träffas regelbundet. För varje träff och aktivitet lär du känna nätverksmedlemmarna bättre och nya idéer föds och växer. I våra stadgar står det att vi ska ses minst fyra gånger per år, men det är betydligt fler.
  5. Få saker gjorda mellan träffarna. Vi har mycket på agendan när vi ses och därför är vi väldigt aktiva mellan träffarna – det är då vi gör allt som bestäms. Saker blir gjorda.