Group of businessmen and businesswomen working together in the modern office

Så höjer du lönsamheten – med glädje!

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 24 juli, 2019
Publicerades: 25 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Att satsa på glädje låter kanske lite flummigt för en arbetsgivare. Men tänk om glädjen faktiskt påverkar lönsamheten samtidigt?
Börja med att tänka lite som en fotbollscoach.

Nästan alla, 90 procent, förväntar sig att känna glädje på jobbet. Men bara en dryg tredjedel av dem gör det, 37 procent, enlgit en undersökning gjord av AT Kearney, en global konsultfirma inom management.

LÄS OCKSÅ: KONSULTAVTAL – LADDA NER MALL HÄR

Det skriver Alex Liu, som är managing partner på AT Kearney, i en artikel på Harvard Business Review.

Då jobbar vi lite hårdare

Spelar det någon roll om ens anställda är glada på jobbet eller inte? Tja, har du personal som besitter färdigheter som andra företag jagar? Då är svaret solklart ja. Bara en bra lön räcker inte. Man vill trivas också.

Vill du förbättra dina möjligheter, stärka intäkterna, vidareutvecklas, få ditt företag att växa? Då är svaret lika solklart ja.

För glädje gör att vi hellre gör det där lite extra. Anstränger oss lite till. För att vi vill. Människor söker sig till glädje och glädje knyter oss samman mer än något annat, menar Liu.

Det är här fotbollen kommer in i bilden. Ett lag som spelar på sin yttersta förmåga, när varje spelare ger allt, lyfts ytterligare ett snäpp uppåt. Framgång och glädje kickar helt enkelt igång varandra.

Tre nyckelpunkter

Det man kan ta med sig från fotbollsplanen mer är själva spelupplägget:

  1. Tydliggör rollerna. Varje spelare har sin position. En back har inte hamnat där av en slump, inte en forward heller. Men när alla positioner jobbar ihop mot samma mål händer saker. Man skapar harmoni.
  2. Stärk prestationen. När man har harmoni och jobbar ihop i laget stärks prestationerna – och glädjen ökar. Ett lag utan tydlig vi-känsla är inget lag.
  3. Se insatserna. Det kanske är forwarden som skjuter in bollen i mål. Men vilka andra gjorde det möjligt? Vilka spelade upp, såg luckorna, tog löpningarna? Som coach är det din roll att se betydelsen av varje medspelare och att lyfta hela laget.

Vikten av det här avspeglar sig också i studien där de svarande fick svara på hur väl olika påståenden stämmer överens med deras egen upplevelse.

Det visade sig att de som känner glädje på jobbet också förstår sin och andras roller på företaget betydligt bättre än de som inte känner glädje. De känner starka band inom teamet, ser att deras förmågor kommer till nytta på ett bra sätt, ser att den egna rollen är viktig för hela teamet och förstår att den egna rollen bidrar till företagets framgång.

Firar tillsammans

Inte nog med det, de som känner glädje upplever också i betydligt högre grad än andra att man firar framgångar tillsammans i teamet och att man upplever att kollegorna kan hylla andras insatser.

Det handlar alltså inte bara om att ha en bra relation mellan arbetsgivare/chef och arbetstagare, utan att man har bra relationer sinsemellan i arbetsteamet.

Richard Sheridan är vd för mjukvaruföretaget Menlo Innovations, som blivit känt just för sin företagskultur. Sheridan har skrivit en bok om betydelsen av glädje på jobbet, Chief Joy Officer: How Great Leaders Elevate Human Energy and Eliminate Fear.

På hans företag har de till exempel jam sessions under lunchen på tisdagar. Ett sätt att bryta av jobbveckan med något helt annat. Men han skiljer också mellan orden joy och happy. Ingen kan vara glad hela dagarna, menar han. För honom har ordet joy en djupare betydelse som är kopplad till externa mål, berättar han i en intervju med Forbes.

Sätt kunden i centrum

Han jämför med känslan som en marantonlöpare kan få när hen korsar mållinjen. Ett slags rus över att klarat uppgiften.

Han menar att man ska tänka ett steg bortom den egna prestationen och fundera över vem det egentligen är man jobbar för. För vem utför jag den här servicen – och vad skulle den/de bli glada för?

– Om vi som team, företag eller organisation kan göra dem vi jobbar för nöjda så kommer vi själva att uppleva en glädje som i ett längre perspektiv kommer leda till bättre resultat, högre kvalitet, bättre rykte på marknaden och i slutändan en större personlig glädje. De känslorna tar vi sedan med oss hem till våra familjer och de kommer att göra oss till bättre makar, föräldrar och så vidare. Man kanske fortfarande kommer att uppleva stress på jobbet, men det blir inte den hälsofarliga stressen, säger han.