<![CDATA[]]>

Så värderar du ditt livsverk

Gustaf Brickman

Publicerades: 17 januari, 2009

Vill du sälja ditt företag? Då är det viktigt att sätta ett realistiskt pris på ditt företag – och dig själv. Det får du hjälp med här.  

Både för den som ska överlåta sitt företag och den som ska överta är det viktigaste att först skaffa sig en realistisk bild av vad rörelsen är värd. Nexxt Företagsförmedling arbetar med en värderingsmodell som kan ge en bra bild av vad just ditt företag är värt. Modellen är en värdering i fyra steg:

1. Utgå ifrån vinst.

2. Justera.

– Boksluten för små företag stämmer sällan överens med verkligheten, eftersom man som företagare vill undvika att skatta bort pengarna. Därför återinvesterar man i stället i företaget eller i sig själv, berättar Anders Kårfeldt, vd på Nexxt Företagsförmedling.

En del företagare ger sig själv höga löner, andra jobbar hårt själva men tar inte ut någon lön alls. Ibland görs det stora pensionsavsättningar eller investeringar i en onormalt dyr firmabil. Vinsten bör justeras upp eller ned med hänsyn till sådant.

– Vi sålde en elfirma med sju anställda, där säljaren betalat pensionsförsäkringar på 1,7 milj kr på ett enda år. Och det är ju inte rimligt. Det gäller att ta bort sådana ovidkommande kostnader och höja vinsten, men även justera ned vinsten för kostnader som saknas.

3. Summera.

När justeringen är gjord tar Nexxt de tre senaste årsboksluten, summerar dem och dividerar med tre. Det ger en genomsnittlig årsavkastning.

4. Multiplicera.

– Vad rörelsen sedan är värd beror till stor del på vilken kostnad som ligger bakom att starta den. Om det är en liten rörelse, med små startkostnader, kan konkurrenssituationen påverkas snabbt. Då har du som köpare en högre risk, och vill därför få tillbaka dina pengar snabbare.

En sådan rörelse är i normalfallet värd mellan en och två årsvinster.

– För en stabil byggfirma, med maskinpark och kanske fastighet, är riskpremien lägre. För en sådan rörelse landar köpeskillingen normalt mellan två och fyra årsvinster.

Svårare för enmansföretagare

En stor del av Sveriges företag är små enmansbolag. Där är värderingsfrågan ofta mycket krångligare.

– Företag som är ägar- och kunskapsberoende, där all kunskap sitter hos ägaren, är i princip omöjliga att sälja. Att köpa ett sådant företag är många gånger som att flytta in i någon annans hem utan att möblera om, och bära hans kläder. Och det påverkar värdet i allra högsta grad, säger Anders Kårfeldt.

Men det finns lösningar även på den problematiken:

1. En variant är att den nuvarande ägaren tar in en framtida köpare i bolaget och under en övergångsperiod agerar mentor till denne.

2. En annan möjlighet är att den förre ägaren under en period är kvar i företaget, och att köpeskillingen stafflas.

– Det innebär att exempelvis 50 procent betalas vid tillträdet, 25 procent om ett år, och resterande ett år senare, under förutsättning att kunderna finns kvar. Men de här företagen måste bedömas var för sig, det går inte att ge någon allmän formel. Det är otroligt viktigt att hitta rätt köpare, säger Anders Kårfeldt.

Här hittar du 15 tips inför företagsaffärerna.

Få här råd från Mats Gabrielsson, riskkapitalist känd från TV-programmet Draknästet, om hur du värderar ditt företag.