<![CDATA[]]>

Se upp för sambofällan när du driver eget

Noshin Kardel

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 26 januari, 2016

Efter det att Millennium-författaren Stieg Larsson tragiskt avled i en hjärtattack hamnade sambon Eva Gabrielsson och hans familj i en infekterad arvstvist. Så här skyddar du dig, din sambo och företaget om du hamnar i samma situation.

Debatten om arvet efter Stieg Larsson, som skrivit den enormt framgångsrika Millenniumserien, blossade upp när den fjärde boken i serien släpptes i slutet av augusti 2015, denna gång skriven av författaren David Lagercrantz.

Bakgrunden är att Stieg Larsson och Eva Gabrielsson levde som sambor i 30 år, fram till hans död 2004.

Läs också: Så skriver du bra konsultavtal

Eftersom de inte var gifta och det inte fanns något testamente tillföll arvet hans familj. Detta ledde till en utdragen arvstvist mellan familjen och Eva Gabrielsson.

Sambofällan är något som kan drabba även en småföretagare vid en tragisk händelse. Om du då vill att ditt företag ska tillfalla din sambo, inte din familj, måste du skydda det med ett testamente.

Följ då dessa råd:

1. Reglerna vid samboskap

Enligt svensk rätt ärver inte sambor varandra vilket innebär att ni, till skillnad från gifta par, måste upprätta ett testamente om ni vill ärva varandra.

Om någon av samborna går bort görs det då först en bodelning av samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och möblerna i denna som införskaffats för gemensamt bruk. Inga andra tillgångar tas upp i denna bodelning.

Skulle inget testamente ha upprättats får släktingarna den bortgångne sambons andel vid bodelningen, liksom övriga tillgångar som den bortgångne ägde. Här ingår även företaget.

Skulle den avlidne sambon ha ägt hela hemmet och möblerna betyder det att allt tillfaller släktingarna.

Detta får oftast stora och svåra konsekvenser för den efterlevande sambon. Det är därför det är så viktigt med ett testamente.

2. Så fungerar ett testamente

Om ni som sambor vill ärva varandra kan ni skriva ett testamente. Ni kan då reglera så att den efterlevande sambon ärver allt eller delar av den avlidnes kvarlåtenskap, inklusive företaget.

Undantaget är om den avlidne har barn. Det går inte att göra ett barn arvlöst men ett testamente kan minska den arvslott som barnen får till 50 procent.

Finns det inget testamente har barnen rätt till sin arvslott, det vill säga all förälderns kvarlåtenskap.

Barn till den bortgångne sambon kan kräva att få ut sin laglott omedelbart trots upprättat testamente.

3. Testamentets innehåll

Ett testamente innehåller testatorns, det vill säga den som skriver testamentets, vilja. Det innebär framför allt dessa punkter:

  • Särskilda villkor, till exempel ­om tillgångarna ska vara testamentstagarens enskilda egendom.
  • Särskilt förvaltarskap om testamentstagaren är under 18 år och om testator själv vill utse vem som ska förvalta arvet tills testamentstagaren fyller 18 år.
  • Lagvalsklausul om testator har tillgångar i andra länder.
  • Förköpsförbehåll, om det till exempel finns önskemål om att hålla en släktgård eller ett familjeföretag inom familjen.
  • Testators önskemål om begravning.
  •  Testamentsexekutor, det vill säga en person som förvaltar dödsboet enligt den avlidnes testamente.

4. Tänk på livförsäkringen

När man tecknar en livförsäkring kan man skriva in sin sambo som förmånstagare. Det utfallande beloppet kommer då att tillfalla den efterlevande sambon vid försäkringstagarens död.
Det utfallande beloppet kommer inte att ingå i den bortgångnes kvarlåtenskap och på så sätt kommer släktingar till den bortgångne inte att kunna kräva del av försäkringsbeloppet.

Detta händer om ni gifter er

  • Om ni gifter er blir ditt företag giftorättsgods. Då ingår tillgången i en bodelning och tillfaller din partner vid dödsfall men även vid en eventuell separation. Undantaget är om du har egna barn.
  • Vill du inte att det ska hända måste ni skriva ett äktenskapsförord. Du kan där reglera att ditt företag är din enskilda egendom. Detta har betydelse vid en eventuell separation men också om du i ett testamente vill reglera att företaget ska tillfalla personer som du själv utser.

Glöm inte kompanjons­avtalet!

  • Om du driver företag med andra bör ni alltid skriva ett kompanjonsavtal. Där regleras vad som händer med företaget om någon av er skulle bli sjuk, avlida eller separera från sin make eller maka.
  • Skulle ni inte ha ett sådant ingår vid ett dödsfall den avlidnes andel av bolaget i dödsboet. Detta betyder att situationen blir mycket otrygg för övriga delägare då den avlidnes släktingar plötsligt träder in i bolaget. Det är därför viktigt med ett kompanjonsavtal med både inlösen- och hembudsklausul, som blir en trygghet för både delägarna och dödsbodelägarna.

Läs också: Så skriver du hyresavtal