<![CDATA[]]>

”Småföretag ungdomars räddning”

Camilla Björkman

Publicerades: 10 juli, 2012

Småföretagarna är viktiga för att ungdomar ska få jobb. Det visar statistik som Per Thulin på Entreprenörskapsforum tagit fram. Nu uppmanar han politikerna att satsa på småbolagen.

Små och medelstora företag är viktiga för ungdomars sysselsättning. Det visar Per Thulin, ekonomie doktor verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH, i sin månatliga ”Thulins Tabeller” där han analyserat statistik från SCB.

Här kan man se att ungdomsarbetslösheten fortfarande är mycket hög. Under första kvartalet i år uppgick den till hela 25 procent, vilket är betydligt högre än i Danmark, Finland och Norge.

Även om man räknar bort dem som studerar på heltid är arbetslösheten fortfarande hög i den här ålderskategorin – cirka 12 procent.

För att skapa fler jobb till Sveriges unga menar Per Thulin att små och medelstora företag är viktiga att satsa på. Det är nämligen framförallt mindre företag som anställer unga personer. Cirka fyra procent av samtliga anställda i företag med 1-9 anställda utgörs av unga mellan 15 och 19 år. Det är en nästan dubbelt så stor andel som för de största företagen.

Även personer mellan 20-24 år är betydligt mer vanligt bland de minsta företagen jämfört med största. De största företagen har i stället en större andel anställda i åldrarna 40-59 år.

– En politik för små och medelstora företag kan därför ses som en politik för ökad sysselsättning och minskad ungdomsarbetslöshet, säger Per Thulin.

Per Thulin.