Många unga företagare får chansen som franchisetagare. FOTO: GETTYIMAGES

Franchise en inkörsport för unga företagare

Samuel Karlsson

Publicerades: 11 januari, 2017

Franchise är en starkt växande företagsform i Sverige som omsätter 260 miljarder kronor per år och sysselsätter 138 000 personer. Flera av dem är unga, inte sällan med en utländsk bakgrund, som har kommit in på den svenska arbetsmarknaden via ett jobb i ett franchiseföretag.

Enligt HUI Research beräknas andelen anställda som är 26 år eller yngre vara cirka 26 procent i svenska franchiseföretag. Motsvarande siffra för industrin är 9 procent och inom tjänste- och servicesektorn 18 procent. Endast inom handel, hotell och restaurang är andelen unga medarbetare högre, där är den 34 procent.

– För många ungdomar innebär ett jobb inom ett franchiseföretag en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden. Många väljer därefter att stanna kvar eller att göra karriär som egen företagare och franchisetagare. Styrkan med franchise som affärsmodell är att den kombinerar tryggheten i ett stabilt och beprövat affärskoncept med drivkraften hos den fria företagaren på ett sätt som gynnar både franchisegivare och franchisetagare, säger Johan Martinsson, vd för Svensk Franchise.

 Enligt Johan Martinsson kan framgången för de svenska franchiseföretagen förklaras med en stor kunskap och förståelse för affärsmodellen, bland såväl franchisegivare som franchisetagare. Och att en framgångsrik franchiseverksamhet bygger på tillit, engagemang och ett gemensamt affärsmässigt mål.

– Till skillnad från hur det ibland beskrivs så råder det inget anställningsförhållande mellan en franchisegivare och en franchisetagare. Istället är franchise en affärsmodell för att använda en beprövad och väl fungerande affärsmodell för sitt företagande. Det viktigaste är att all franchise sker på ett ömsesidigt juste sätt och att villkoren är utformade så att det gagnar såväl franchisegivare som franchisetagare, fortsätter Johan Martinsson.