Småföretagare optimistiska – men vågar inte investera

Camilla Björkman

Publicerades: 10 januari, 2011

Optimismen bland svenska företagare är rekordstor, visar en ny rapport. En majoritet tror på ökad omsättning och högre lönsamhet. Men trots det är många brända efter krisen och vågar inte investera i sitt företag.

Sverige ligger på sjunde plats över världens mest optimistiska företag, enligt en undersökning gjord av Grant Thornton. Optimismen rör en rad olika faktorer som sysselsättning, omsättning, lönsamhet och export. Till exempel räknar 52 % av företagen med att öka antalet anställda under året, medan bara fem procent svarar att man vill minska antalet anställda.

Enligt Peter Bodin, vd på Grant Thornton, är det vanligt att svenska företagare är optimistiska om både de ekonomiska utsikterna som möjligheterna för sitt företagande.

– Men i år slår det alla rekord, konstaterar han.

Hela tre fjärdedelar av företagen, 76 procent, tror på ökad omsättning och 72 procent räknar med att öka sin lönsamhet. Knappt hälften (48 %) tror på ökade priser och en tredjedel (29 %) tror att exporten kommer att öka.

Brända av ekonomiska krisen
Men trots det drar sig många svenska företagare för att investera i sitt bolag. Bara 15 procent räknar med att öka investeringar i nya byggnader och 47 procent tror att man kommer att öka investeringarna i ny maskinell utrustning eller nya produktionsanläggningar, visar samma undersökning.

Även på Almi har man märkt av en viss osäkerhet hos företagarna när det gäller att våga investera. Under hela 2010 var förfrågningar för investeringskrediter lägre än tidigare och även i rådgivningskontakter syntes osäkerheten.

– Det är många som inte riktigt vågar lita på uppgången, säger Sara Wallin, VD på Almi Väst, till Driva Eget.

Orsaken, menar hon, är den ekonomiska krisen som kom så snabbt och kraftigt:

– Mentalt sitter den känslan kvar. Även under 2010 fanns en del orostecken för företagarna.

Tyskland påverkar
Trots osäkerheten idag tror hon att viljan att investera i sitt egna företag kommer att öka.

– När man ser ett bra resultat, att orderböckerna är fyllda under en lång tid framåt, då blir det naturligt att man vågar satsa. Att det går bra för Tyskland påverkar oss också i stor utsträckning eftersom vi är så exportberoende, säger hon.