Företag kapas av kriminella. Foto: Getty Images

Stopp för kriminella att kapa företag

Samuel Karlsson

Publicerades: 26 februari, 2018

Företag kan bli kapade eller användas för att göra affärer med kriminellt uppsåt. Nu ska Bolagsverket sätta stopp redan i tidigt skede.

Bolagsverket  har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder som ska göra det svårare för kriminella att använda företag för att begå brott. Syftet är att kontroller ska ske redan vid uppstart och registrering av företag i ett tidigare skede. Det blir då svårare att använda företag för att begå brott och tiden som företag kan användas i ett brottsligt syfte minskas.

LÄS OCKSÅ: Han tvingades betala för annons han inte ville ha

– Vi har gett Bolagsverket i uppdrag att vässa sina metoder för att kunna avslöja företag som används i kriminell verksamhet. De personliga och ekonomiska konsekvenserna för en enskild företagare som till exempel har fått sitt företag kapat kan vara förödande. Det är därför nödvändigt att göra det svårare för kriminella att använda företag som brottsverktyg, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Nya arbetssätt för Bolagsverket

Bolagsverket ska i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna vid registrering av olika företagsuppgifter. Det kan handla om nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag eller vid inlämnande av årsredovisning. I uppdraget ska även hänsyn tas till regeringens arbete med att förenkla för företagen genom bland annat mer digitala myndighetskontakter.

– Det ska vara lätt för de företag som vill göra rätt samtidigt som digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara bland annat när det gäller att se mönster och avvikelser,säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.