<![CDATA[Missa inte att anmäla verklig huvudman. Foto: Getty Images]]>

Missa inte att anmäla huvudman till Bolagsverket

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 augusti, 2017

Du vet väl om att du måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket?. Från och med 1 september kan du göra din registrering. Missar du att anmäla i tid kan du få böter.

Allting som börjar på bolag får väl företagare att dra öronen åt sig men Bolagsverket är faktiskt på riktigt och ska inte blandas ihop med Bolagsupplysningen. Den nya lagen om anmälan av verklig huvudman trädde ikraft 1 augusti 2017 och totalt berörs ca 800 000 företag och föreningar.

Syftet med de nya reglerna är att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och enligt direktivet måste varje EU-land uppföra ett register över alla verkliga huvudmän och underlätta för banker och finanspolis att ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar.

De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsföreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster som förvaltas från Sverige
 • Vattenförbund
 • Ömsesidiga försäkringsbolag

Följande är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag)
 • Dödsbon och konkursbon
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Filialer
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

Den som ska anmäla huvudman måste vara en behörig företrädare eller ett ombud. Registreringen görs med Bolagsverkets e-tjänst och bekräftas genom att anmälaren skriver under med en e-legitimation. Du kan anmäla verklig huvudman kostnadsfritt fram till och med 31 januari 2018 kommer. Efter det kommer du få betala en avgift på 250 kronor.

Om Bolagsverket inte får in uppgifterna i tid eller om de inte stämmer kan du drabbas av ett vite.