<![CDATA[]]>

Svårt för småföretagare att växa – vi visar hur

Camilla Björkman

Publicerades: 17 juni, 2010

Var tredje småföretagare vill växa med sitt företag – men vet inte hur det ska gå till. Och hela 41 procent tycker inte att företaget vuxit som de första planerat. Värst är det för de allra minsta företagen. Här får du tips och råd hur du går tillväga.

Det är SEB som har gjort en undersökning bland 1 700 företagare. Var tredje företagare tycker att det egna företaget är mindre än önskat och hela 41 procent uppger att företaget inte har vuxit i den takt som man en gång planerade för. Så här svarade småföretagarna i undersökningen:

Planerar du för framtida tillväxt?
43 % – JA
24 % – JA men jag vet inte hur det ska gå till
33 % – NEJ

Ett tydligt skifte sker bland företag som har vuxit med över 10 anställda. Där svarar de på samma fråga så här:
68 % – JA
17 % – JA men vet inte hur det ska gå till

– Resan från ensiffrigt antal anställda till någonting större – 20-30 anställda – är uppenbart det svåraste, både ekonomiskt och mentalt för många företagare. Många vill ha kvar känslan av att kunna samla företaget runt fikabordet. Det oroande är att så många mindre företag som vill växa inte vet hur det ska gå till. Vi behöver fler växande företag, och här handlar det nog både om inre drivkrafter och om omgivningens attityder, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.

Företagarförbundet har tidigare gjort en liknande undersökning som konstaterar att knappt hälften av Sveriges småföretagare vill växa de kommande åren. Framförallt är det företagartypen ”Fixaren” och ”Utvecklaren” som drivs av tillväxt och vill växa genom att anställa, bygga företag och tjäna pengar. Karakteristiskt för dem är att de har som mål att företaget ska finnas kvar när de själva slutar, att de alltid har sett sig som företagare och att de är mest stolta över att skapa arbetstillfällen genom sitt företagande.

De största hindrena för att växa enligt småföretagarna är:

* Höga personalkostnader
* Skattetrycket
* Regelverk för företagande
* Risker med att anställa fler

Här är nyttiga artiklar för dig som vill växa, men som inte vet hur det går till eller inte riktigt vågar ta steget:

Bästa råden när du vill anställa. Proffsen tipsar hur du tar steget från noll till en anställd.

Så lyckas du få banklån. Om pengar är problemet.

Så går du från liten till stor. Systrarna Eklund på Bolon berättar hur de gjorde.