<![CDATA[]]>

Tio nyårslöften för att lyckas nästa år

Gustaf Brickman

Publicerades: 21 december, 2012

Företag som är bra på att sätta upp mål är mer lönsamma, säger experten. Här är tio bra nyårslöften att börja det nya året med.

Låt inte nyårslöftena stanna vid att du ska börja träna eller äta nyttigare mat. Inkludera företaget i dina ambitioner och sätt löften för hur du ska göra nästa år ännu bättre.

– Vi ser att de företag som är bra på att sätta mål och att löpande följa upp ekonomin, och som tar affärsbeslut på aktuella och bra underlag är mer lönsamma, och att företagsledarna trivs bättre, säger Kristina Glantz Nilsson, chef för LRF Konsults affärsrådgivning.

Att ge nyårslöften till ditt företagande är ett bra sätt att förnya och utveckla företaget. Men precis som när det gäller privata löften är två saker viktiga. Det första är att följa upp hur väl du lyckats med dina mål, gärna kvartalsvis. Det andra är att inte lova för mycket.

– En parallell mellan nya vanor för motion respektive företagsledning är också att inte ha för stora ambitioner på en gång, utan att påbörja en resa och sedan öka successivt.

Här är  10 förslag till nyårslöften som du kan ge ditt företag och dig själv inför nästa år:

  1. Kvartalsmöte med ”ledningsgruppen” – inför regelbundna möten med ett ledningsforum bestående av dig, någon i familjen, en klok extern person eller anställda med avdelningsansvar.
  2. Periodbokslut – ta fram ett riktigt resultat varje månad eller varje kvartal så du hänger med löpande i den ekonomiska utvecklingen. På så vis får du snabba varningssignaler och intäkts- och kostnadskontroll.
  3. Smartare bokföring – se över kontoplanen och bokföringsrutinerna så att du får ut den information du behöver för att förstå företagsekonomin, inte bara rapportera rätt moms och skatt. Vad går bra och vad går dåligt? Hur ser dina nyckeltal ut för produktion, lönsamhet och försäljning?
  4. Förstå rapporterna – våga fråga tills du får ut månads- och årsrapporter som du förstår. Ta hjälp av din rådgivare att ta fram en informativ ledarrapport som ger dig den information som du tycker är viktigast. Många program kan även ta fram diagram om det passar dig bättre.
  5. Välj din roll i företaget – behöver du agera mer som VD eller säljare och mindre på golvet? Finns det områden som någon annan gör bättre än dig, tack vare mer kompetens eller mer tid?
  6. Skriv en affärsplan – ta fram en plan och en budget för dina affärer under året. Arbetet att ta fram planen är nog så viktigt som slutprodukten, eftersom det tvingar dig att tänka igenom vad du vill uppnå och hur det ska ske.
  7. Inför 3-3-3-3-metoden – sätt upp 3 viktiga mål du vill uppnå under året, 3 mål du ska uppnå kommande månad, 3 mål för kommande vecka och 3 mål för kommande dag.
  8. Juridisk trygghet – ta tag i att skriva de där juridiska handlingarna som tryggar din och din familjs ekonomi oavsett företagets utveckling, din hälsa eller din kompanjons vägval och familjesituation.
  9. Bättre chef – förstärk arbetet med hur du leder och utvecklar dina anställda. Se över eller inför befattningsbeskrivningar, utvecklingssamtal, lönesamtal, veckomöten och personalfester.
  10. Din egen utveckling och lön – du som företagsledare har ingen chef som kallar till utvecklingssamtal och lönesamtal. Boka ett samtal med en rådgivare, coach eller mentor för att få perspektiv och idéer kring din egen utveckling och lön från företaget.