<![CDATA[]]>

Tjänster allt större exportmarknad

Camilla Björkman

Publicerades: 25 juni, 2014

Tjänsteexporten ökade med 12 procent första kvartalet 2014 jämfört med samma period i fjol, visar en ny rapport från Kommerskollegium.

Rapporten visar också att importen av tjänster ökade med 9,7 procent under samma period. Framför allt var det data- och informationstjänster som stod för både export- och importökningen.

Inräknat både varor och tjänster ökade Sveriges export med 4,6 procent och importen med 4,7 procent.

Varor stod för 1,7 procent av exportökningen, medan importen ökade med 3,0 procent. En stor del av ökningen stod fordonsindustrin för.

Tyskland och Norge är fortfarande Sveriges största exportmarknader och står för en femtedel av vår totala export.