Ny rapport lyfter bristen av kompetensutveckling hos små företag

Josefin Wallin

Publicerades: 13 juli, 2023

Småföretagen utgör en mycket stor del av Sverige – och här finns det många företag med tillväxtambitioner! Att hitta kompetent arbetskraft sätter däremot käppar i hjulet för kompetensutveckling hos små företag.

Småföretagens utmaning kring kompetensutveckling

Kompetensutveckling är något som mer tycks anpassat för större företag och organisationer. Där en småföretagares snävare vardag ofta kan handla om att vara mer operativ i den egna verksamheten – än hinna fokusera på utveckling i den grad man kanske önskar. En ny rapport understryker bristen i kompetensutveckling och kompetensförsörjning i de mindre företagen.

Läs: Skapa drömföretaget och drömlivet – våra bästa råd kostnadsfritt

Sara Hellberg är verksamhetsansvarig på Affärskompetens Sverige som har varit delaktig i projektet bakom rapporten, och som uttalar sig i ett pressmeddelande:

– Kartläggningar visar att småföretagare satsar på kompetensutveckling i mindre utsträckning än större företag. Småföretagen riskerar därför att hamna på efterkälken i vår tids snabba utveckling. I en småföretagares tidspressade vardag behöver ofta kundleveranser och problemlösning prioriteras. Det kanske framför utveckling av företaget och företagets kompetensutveckling.

Många småföretag vill växa

I rapporten så ser man att de flesta småföretag vill växa och anställa. Däremot kan det vara svårt att hitta rätt arbetskraft. Här ser man vikten av att satsa på sin befintliga personal och kompetensutveckling.

Rapporten visar också att det finns argument och bevis för detta. Att det är viktigt att småföretagarna och de anställda möts i vardagen. Att kompetensutveckling och utveckling tillsammans med befintlig personal är en framgångsfaktor för många småföretag som vill fokusera på tillväxt. Hinder som lyfts för kompetensutveckling i småföretagen? Föga överraskande för många. Här ser man att kostsamma utbildningar och exakt rätt utbildningar är ett hinder. Tillsammans med svårigheten att som litet företag avvara personal, utgör detta den främsta tröskeln för kompetensutveckling i de svenska småföretagen.

Läs också: Digitalt id-kort äntligen här – så använder du det