Det ekonomiska läget presenterat på Harpsund – reformer upp till 40 miljarder

Josefin Wallin

Publicerades: 25 augusti, 2023

Elisabeth Svantesson presenterade, under torsdagen på Harpsund, Sveriges ekonomiska läge. Som en förberedelse för att regeringen strax ska lägga fram sin budgetproposition inför nästa år. Så ser det ut, detta är att vänta och de får stöd.

Lägesbild inför budgetpropositionen

Om några veckor kommer regeringen lägga fram sin budgetproposition inför 2024 och den kommer grunda sig i vårt ekonomiska läge som land. När Elisabeth Svantesson redogjorde för den svenska ekonomin under torsdagen var det föga överraskande besked. Driva Eget har sammanfattat det hela åt dig.

– Vi kommer behöva göra ett antal tuffa prioriteringar för att inte riskera att elda på inflationen. Samtidigt är det uppenbart att utsatta hushåll och välfärden kommer behöva stöd genom den här svåra tiden. Vi kommer inte lämna dem i sticket. Bedömningen är att reformerna i budgeten kommer uppgå till omkring 40 miljarder kronor, säger hon.

Ekonomins delar går också i olika takt.

Minus

 • Inflationen ligger fortsatt som en blöt filt över ekonomin och tynger därmed både hushåll och företag. Höga priser samt de just nu höga räntorna håller tillbaka vår konsumtion.
 • Tillväxten tyngs ytterligare av minskat bostadsbyggande.
 • Finansdepartementet bedömer också att Sveriges BNP sjunker med 0,8 % i år som en effekt av det oroliga ekonomiska läget.
 • Kärninflationen fortsatt hög.
 • Svensk ekonomi i lågkonjunktur.
 • Uthållighet i inflationsbekämpningen krävs – för att vända ekonomin.
 • Arbetslösheten spår man kommer att öka 2023 och 2024.
 • Prognosen kan vara osäker på grund av många olika aspekter.

Läs: 10 tips på hur du räddar företagets ekonomi (och kan spara pengar)

Plus

 • Inflationen har fallit något de senaste månaderna. Det är bra och någonting vi inte enbart ser i Sverige, utan även i fler länder.
 • Lägre inflationstakt.
 • Svensk arbetsmarknad är stark! Med väldigt hög sysselsättningsgrad.
 • Under 2025 väntas ekonomin börja återhämta sig.

Finansministern ger översiktsbild: ”Nu måste vi vara uthålliga”

– Vi ser ljuspunkter med en lägre inflationstakt, men kärninflationen är fortfarande för hög. Det pressar hushåll och företag hårt och bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nu måste vi vara uthålliga i inflationsbekämpningen så att vi kan vända utvecklingen i svensk ekonomi, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Prognosen ovan menar man ändå är osäker. Detta för att det är många olika aspekter som spelar in på hur ekonomin faller ut. Saker som hur länge inflationen håller i, bostadsmarknaden och hur det politiska läget i omvärlden utvecklar sig.

– Vi befinner oss i ett pressat ekonomiskt läge men även i ett svårt säkerhetsläge. Fokus måste ligga på att få ner inflationen samtidigt som vi prioriterar nödvändiga förstärkningar av rättsväsende och försvar, säger Elisabeth Svantesson.

Källa: Regeringen