<![CDATA[Foto: Försäkringskassan]]>

Bidraget många företag missar att söka

Redaktionen

Publicerades: 23 april, 2016

Visste du att du som arbetsgivare kan få bidrag av Försäkringskassan för att exempelvis förebygga sjukfall på din arbetsplats? I dag är det många arbetsgivare som missar att ansöka om bidraget.

Foto: Försäkringskassan

Foto: Försäkringskassan

Bidraget kallas arbetsplatsnära stöd, och gör det enklare för dig som arbetsgivare att ta ansvar för dina anställdas hälsa.

– Ju tidigare en insats sätts in, desto större effekt kan den få, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Arbetsplatsnära stöd är en utredning som kan behövas vid exempelvis:

  • Upprepad korttidsfrånvaro
  • Om det finns risk för att den anställda kan bli sjukskriven
  • Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter en sjukskrivning

Utredningen ska utföras av en företagshälsovård eller annan aktör som är godkänd av Försäkringskassan.

Utredningen kan handla om att utreda vilket stöd den anställde behöver för att undvika sjukskrivning, till exempel kartlägga behov av anpassning av arbetsuppgifter, arbetstider eller konsultation om lämpliga arbetshjälpmedel.

Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats.

Försäkringskassan har i år 100 miljoner kronor, och för 2017 ytterligare 100 miljoner kronor, till arbetsplatsnära stöd.

Läs mer: Så enkelt fyller du i blanketten – sök bidraget här