<![CDATA[]]>

Han lär dig strukturera din arbetdag

Anders Andersson

Publicerades: 19 maj, 2011

En småföretagare har tusen saker att göra. Det gäller då att strukturera sin arbetsdag. Här får du hjälp med det av struktören David Stiernholm. Ladda ned hans formulär som hjälper dig ytterligare.

Över hundra Driva Eget-läsare fick med hans övertygande argument lära sig hur viktigt det är att prioritera sin arbetsdag när han och nätverksexperten  Sophia Sundberg var inspiratör på Driva Eget After Work i Stockholm i maj.

David Stiernholm anknöt till Driva Egets niosidiga  tema om effektivitet i vårnumret.

Hans ledord är prioritera och fokusera. Han menar att man ska dela upp sina stora arbetsuppgifter i tre delar:

  1. Sådant som inte leder fram till de mål man satt upp. Detta kan någon annan göra eller ska det inte göras alls.
  2. Sådant som förmodligen ledmål.
  3. Sådant som helt säkert leder till målen – och som man därför bör fokusera på.

Läs här på hans webbplats om hur man bäst fokusera på arbetsdagens viktigaste uppgifter – genom att först välja bort det minst viktiga, koncentrera sig på de tre viktigaste sakerna och när det är gjort prioritera i listan igen.

Varje vecka ger han råd både muntligt och skriftligt i nyhetsbrevet på www.strukturtips.se .

Driva Egets After Work handlade också om hur man bäst minglar sig till ett bra affärsnätverk. Nätverksexperten Sophia Sundberg på Ypsilon och nätverket Affärskvinna började med att flytta runt publiken – ingen fick sitta bredvid någon bekant. Så blev det nätverksövningar med byte av visitkort och presentationer.

Affärer handlar om att hjälpa varandra är hennes ledord. Det gäller att komma in på den viktigaste frågan när man nätverkar:

– På vilket sätt kan jag hjälpa dig med dina affärer?

Se Sophia Sundberg i aktion i denna webb-tv-film från mässan Eget företag.

Unionens matsal var full av av nöjda åhörare som tog till sig budskapen från Sophia Sundberg och  David Stiernholma budskap om att prioritera rätt: