Har du samma diagnos som Richard Branson?

Samuel Karlsson

Publicerades: 13 april, 2018

Richard Branson, Isabella Löwengrip och Petter har alla adhd-diagnosen gemensamt. 
– Utmaningen är att dra nytta av sina adhd-styrkor, säger psykiatern Anders Hansen.

I senaste boken Fördel adhd vill överläkaren och psykiatern Anders Hansen nyansera diagnosen. Han menar att forskningen ofta lägger sin vikt vid problem.

– Men det finns mer att hämta än så. Personer som har mycket av impulsivitet och hyperaktivitet är ofta också kreativa. En del har förmågan att hyperfokusera, vilket innebär att personen fokuserar väldigt intensivt och verkligen brinner för något. Många är energiska, vilket betyder att de har en stark motor och drivkraft. Det finns ofta en öppenhet och nyfikenhet, vilket kan ses som fördelar.

Hur är då kopplingen mellan adhd och entreprenörskap?

– Förutom kreativitet och att förmågan att hyperfokusera, finns ofta en äventyrlighet hos personer med adhd – man vill vidare. Det är också en egenskap som är beskrivande för entreprenörer. Vid studier av genetik bakom entreprenörskap har forskare funnit gener som är kopplade till detta och att samma gener är kopplade till adhd. Så det finns en naturlig förklaring när framgångsrika entreprenörer talar om att de har adhd.

Det betyder dock inte att alla med adhd ska bli entreprenörer.

– För personer med svår adhd påverkas tillvaron mycket, och där kan till exempel mediciner vara livsavgörande. Så det är högst troligt att entreprenörsframgång för personer med adhd beror på var på skalan man befinner sig. Jag har träffat patienter med olika erfarenheter. De som har en fördel av sin adhd tycks ha en insikt kring hur de fungerar och känner till både sina svagheter och styrkor.

Anders förklarar vidare och beskriver några av de symtom som är talande för adhd.

– Tittar vi på hyperaktivitet, där man är ”novelty seeking”, det vill säga man vill vidare och framåt, så kan det vara en styrka och en motor för dem som till exempel driver företag. Men det kan också gå överstyr om du är långt ut på skalan och du försätter dig i situationer som inte alls är bra för dig. Ett annat symtom är impulsivitet, som till viss del kan innebära att du vågar ta för dig, och att du löser saker kreativt. Men även där kan för mycket impulsivitet vara skadligt. Det sista är koncentrationssvårigheter, och det är dåligt hur man än vrider på det.

LÄS OCKSÅ: Han hoppade av skolan – nu drar Richard Branson in miljarder