<![CDATA[]]>

Så rustar du företaget för svininfluensa

Anders Andersson

Publicerades: 11 september, 2009

Grips inte av panik över hysterin kring svininfluensan. Men det finns anledning att vidta en del enkla åtgärder för att minska risken för att du och dina medarbetare blir sjuka och inte kan arbeta.

Det gäller att så fort som möjligt få den första influensasprutan. Köerna kan bli långa och det kan då finnas möjlighet att få den fortare om man betalar för den, kanske genom företagshälsovården.

Det är då bra att veta att influensavaccinering är en avdragsgill kostnad i företaget. Det är inte heller någon skattepliktig förmån för de anställda.

Rekommendationen från Socialstyrelsen är att stanna hemma så snart som man känner sig sjuk för att smittan inte ska föras vidare på arbetsplatsen. Därför kan det finnas anledning att slopa karensdagen för dina anställda.

Om det är lagligt att slopa karensdagen är dock omtvistat. Vissa menar att det inte är lagligt att slopa karensdagen, medan andra menar att det är helt i sin ordning.

För att minska smittspridningen kan också du som arbetsgivare slopa kravet på sjukintyg för dina anställda.

Så gör du på arbetsplatsen
Här är en checklista från Företagarna om hur du kan minska smittspridningen:

 • Vaccinera dig, och uppmana dina anställda att göra det.
 •  Fundera över smittriskerna på företaget och hur de kan minska?
 • Se till att det är god hygien i gemensamma utrymmen som pentryn och toaletter.
 • Uppmana alla att tvätta händer noga och använda handsprit.
 • Uppmana alla med symptom att stanna hemma.

Så bör du ta dig en funderare på hur du gör om du själv och personalen blir sjuk på en gång. 
 

Finns det möjlighet att de som är friska jobbar över? Kan du ta in vikarier? Kontakta kanske ett bemanningsföretag redan nu för att höra vilka möjligheter det finns att hyra in tillfällig personal.
 

Så kan smittrisken minska
Socialstyrelsen ger följande råd för att minska smittorisken:

 • Undvik nära kontakt med personer som du vet är sjuka.
 •  Om du själv är sjuk, håll lite avstånd till andra personer, för att undvika att de smittas.
 • Om du är sjuk, stanna hemma från arbetet eller skolan och undvik att göra andra ärenden.
 • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.
 • Tvätta händerna med tvål ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
 • Använd gärna handsprit som komplement till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa och mun, så slipper du smittas om du råkat ta i något föremål som influensavirus nyligen fastnat på.

Här finns mer information
Här finns mer information om svininfluensan:
www.vardguiden.se
www.smittskyddsinstitutet.se
www.krisinformation.se
www.socialstyrelsen.se
www.av.se/teman/nyainfluensan
www.msbmyndigheten.se