<![CDATA[]]>

Småföretagarna jobbar alltmer

Camilla Björkman

Publicerades: 29 juni, 2011

Nästan hälften av alla småföretagare, 46 procent, tar ut max två veckors semester. Tre av fyra småföretagare önskar att de kunde vara lediga längre. Det visar en ny undersökning av FöretagarFörbundet.

För femte året i rad har FöretagarFörbundet granskat hur småföretagarnas semestervanor. 

– Resultatet visar en bild av en alltmer utarbetad företagare, konstaterar Camilla Littorin, Förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

Nästan hälften (46 procent), tar ut maximalt två veckors semester och 75 procent önskar att de kunde vara lediga längre. Men även de som tar semester har svårt att helt koppla bort jobbet: 85 procent uppger att de kommer att arbeta under ledigheten och 95 procent att de kollar sin e-post.

– De flesta upplever dock att det är mer lugnande än stressande att ha full koll på verksamheten medan man är ”ledig”. Men vi vet också att nästan alla har företaget i tankarna under sommarledigheten. Och i första hand oroar man sig för framtiden och hur problemen med ekonomi, medarbetare och kunder ska lösas, säger Camilla Littorin.

Det är inte bara under sommaren som småföretagarna jobbar hårdare än anställda. Nästan nio av tio jobbar långt mer än 40 timmar i veckan. Hälften jobbar 50 timmar i veckan och var sjätte mer än 60 timmar. Överraskande nog jobbar drygt var tredje småföretagare mer nu än under den ekonomiska krisen. Tre av tio är rädda för att gå in i väggen.

Camilla Littorin menar att det måste bli billigare och enklare att anställa:

– Med sänkta arbetsgivaravgifter skulle vi inte bara få en ökad sysselsättning. Med möjlighet till rimlig avlastning – då skulle också ”yrket” företagare bli mer attraktivt.