<![CDATA[Du springer på varje boll, jobbar mer än du får betalt för och har problem med lönsamheten. Känner du igen dig? Det finns hjälp, och den stavas planering. Du kan bli dubbelt effektiv.
FOTO GETTY IMAGES]]>

Tänk i lego – och bli dubbelt effektiv

Ingrid Kindahl

Publicerades: 3 mars, 2017

Du springer på varje boll, jobbar mer än du får betalt för och har problem med lönsamheten. Känner du igen dig? Det finns hjälp, och den stavas planering. Du kan bli dubbelt effektiv.

Löftet om att bli dubbelt effektiv kommer från Martin Sköld, docent i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Han har jobbat mycket med stora företag, men är uppvuxen i småföretagarvärlden. Martins morfar startade ett företag som tillverkade släpvagnar till lastbilar. Därifrån har han fått många idéer.

Nu kommer Martin ut med boken Dubbelt effektiv – hur mycket kan bli mer genom att använda mindre (dubbelteffektiv.se). En användbar bok för företagare som förbättra sin lönsamhet genom planering.

Martin Sköld.

Martin Sköld.

– Egentligen handlar det om dubbel lönsamhet. Jag brukar tala om inre effektivitet och yttre effektivitet. De flesta företag är bara effektiva i den ena bemärkelsen. Om de kunde bli det i båda – då skulle lönsamheten höjas, säger han.

Det vi talar om är volym (hur många legobitar du tillverkar) och variationer (hur många olika sorter). Martin använder gärna lego som exempel, eftersom lego är exempel på den ultimata effektiviteten. Upphovsmännen har kommit på en enda modul – legobit nr 1 – och genom att tillverka stora mängder av den kan de också få fram oändliga variationer, allt som kan byggas.
– Men det finns många andra exempel. Stylisten som har en sparsam basgarderob och ur den kreerar en mängd outfits. Kocken som har ett fåtal ingredienser och serverar tiotals olika rätter, förklarar han.

För att komplicera det något delar Martin in legobitarna i två sorters moduler: basmoduler och variantmoduler. De senare behövs för att skapa ett brett erbjudande. För att maten ska bli god, behövs exempelvis ett antal matvaror. Legobitarna kan kombineras med andra bitar.

Företagare som tänker i dessa banor är dubbelt effektiva. Men hur är det hos dig? Martins observation är att de flesta företagare är ensidiga, ofta av ängslan att inte kunna tillfredsställa sina kunder. Möbelhandlaren köper in massor av olika soffor och tvingas rea dem efter jul, i stället för att välja ut två modeller, köpa in dem till ett lägre inköpspris och erbjuda kunden att välja klädsel.

Resonemanget om dubbel effektivitet går att applicera på många olika slags företag. Det handlar hela tiden om att uppnå hög volym av få moduler (legobitar) för att därigenom uppnå hög variation.

Tjänsteföretaget, som till exempel en it-konsult, faller gärna i fällan att ”tillverka” en unik tjänst för varje kund. Hen riskerar då att ständigt försöka uppfinna hjulet och jobba alldeles för mycket. Lösningen enligt Martin blir att bryta ner tjänsterna till legobitar och se hur de kan omformas till unika lösningar för varje kund.

Tillverkningsföretag arbetar med konkreta varor, vilket gör att lego-bitarna blir tydligare. Principen är densamma: skapa moduler som kan tillverkas i hög volym och sättas samman olika till kunder, som uppfattar dem som skräddarsydda. Lastbilstillverkaren Scania har blivit världsledande med denna modell.
– Svårast är det kanske för handelsföretagen, som köper in en vara och säljer samma vara utan förändring. Men även här går det om man tänker till, säger Martin och refererar tillbaka till soffan i exemplet ovan.

Nyckeln till framgång är att studera legobitarna, och känna till sina kunders behov. Först då vet du om legobitarna ska byggas till ett garage eller slott.
– Du måste också våga säga nej till kunder. Den som springer på varje boll och erbjuder allt kan omöjligt uppnå den volym som behövs för att bli dubbel effektiv. Den företagaren uppnår bara variation, säger Martin.

Hur gör man för att få företaget att växa utan att tappa i effektivitet?

Då gäller att utveckla nya legobitar i rätt takt, och se till att nya bitar passar med gamla. Om den första legobiten är 1×3, utveckla därefter en som är 1×4. Båda typerna kan användas både till garage och slott.
– Först när du har lyckats där kan du börja med helt andra legobitar, exempelvis för mindre barn. Men då måste du troligen skapa en helt egen organisation i företaget för den tillverkningen, säger Martin.

5 steg till bättre effektivitet

  1. Sätt ord på det kundvärde du tillför. Formulera ditt erbjudande på ett sätt som talar om hur du skiljer dig från konkurrenterna.
  2. Identifiera vilka legobitar (moduler) som behövs till erbjudandet baserat på vad kunderna behöver.
  3. Bestäm vilka som ska vara basmoduler. Du kanske är psykolog och säljer personlighetstest som används vid rekryteringar – det vill säga grundpelarna i ditt erbjudande.
  4. Bestäm därefter variantmodulerna: utbildning för dem som ska använda personlighetstestet. Alltså vilka varianter av lego­bitar som behövs för olika anpassningar så att testet ska kunna användas i olika branscher.
  5. Bestäm slutligen hur gränssnitten ska se ut, så att du kan länka ihop dina legobitar (moduler) till en helhet i form av skräddarsydda lösningar.