<![CDATA[]]>

Det går bra för oss småföretagare!

Camilla Björkman

Publicerades: 4 oktober, 2012

Var femte småföretagare påverkas positivt av den starka kronan och var tredje har ökat försäljningen de senaste månaderna. Men bara sju procent har planer på att anställa.

Det visar nya Småföretagarbarometern.

Undersökningen visar att nästan var tredje småföretagare (29 procent) har ökat sin försäljning under maj till och med juli, jämfört med samma period förra året.

Dessutom ser orderläget under de kommande tre månaderna ut att öka för närmare en tredjedel (27 procent) av småföretagarna.

Över hälften, 55 procent, av småföretagarna i undersökningen säger att de inte påverkas alls av den stärkta kronan. Var femte småföretagare påverkas positivt medan 13 procent påverkas negativt.

Men bara sju procent av alla tillfrågade har planer på att anställa en eller flera personer under den närmaste tiden.. Fyra procent kommer att behöva minska på personal.

Småföretagarbaromentern genomförs på 393 småföretagare i Sverige av e-bokföringsföretaget SpeedLedger.