Huvudpunkterna i IPCC:s rapport – så (illa) är det med klimatet

Josefin Wallin

Publicerades: 27 mars, 2023

Nu har den tyngsta av klimatrapporter släppts – den från IPCC. Vars chef Hoesung Lee uttrycker sig ”vi går när vi måste spurta”. Så illa är det med vårt klimat och detta behöver du som företagare tänka på.

För att riva av plåstret på det sår alla egentligen vet att vår planet bär på. Stora och drastiska åtgärder krävs för att vända den negativa klimatutveckling som rasar fram i full kraft. Vi behöver minska våra utsläpp kraftigt innan 2025 för att ha en chans att klara 1,5-gradersmålet. När rapporten släpps menar man att vi befinner oss i en tickande bomb som, inte om utan när, ska explodera. IPCC:s rapport menar man ska vara bruksanvisningen för hur vi ska ha en chans att klara oss. Här sammanfattar vi det som du som företagare behöver veta – och tips på vad du själv kan göra.

”De rikaste 10 procenten av världens hushåll bidrar med cirka 34-45 procent av de globala växthusgasutsläppen medan de fattigaste 50 procenten bidrar med 13-15 procent.”

Ur rapporten

IPCC: Så illa är det med klimatet

Utsläppen fortsätter öka om än i något mindre grad, menar man i rapporten från IPCC. Det är däremot inte tillräckligt och fortsätter det ska vi ha passerat gränsen för 1,5 graders uppvärmning redan 2023. Vad som behövs? Vi måste i princip halvera utsläppen till 2030 för att vända ner det till noll 2050. Temperaturen har redan nått 1,1 grad och det här är människan orsaken till med utsläpp i olika former. De senaste 50 åren är de som gjort mest skada på planeten, och som det ser ut nu, fortsätter att göra.

 • Isarna smälter! Inlandsisarna på Grönland och i Antarktis smälter och försvinner, liksom gladiärer som krymper – mycket snabbare nu än för bara 20 år sedan. Isen vid Nordpolen tar stor skada. För att ge dig en uppfattning om just hur stor skadan faktiskt är så har isen här nästan halverats på 30 år.
 • Skador på våra ekosystem där djur och växter helt utrotas.
 • Extremväder blir allt värre. Som en effekt av utsläppen menar FN:s klimatpanel (som är de som står bakom rapporten) att extremväder kommer bli vanligare samt värre. Värmeböljor och skyfall kommer bli allt vanligare och få många konsekvenser. Bland annat så kommer allt fler människor behöva fly, inte enbart från krig, utan också på grund av klimatpåverkan.
 • Vilket leder in oss på mat. Brist på mat och vatten kommer förstås bli en naturlig konsekvens av ändrat klimat. Jordbruksmark kommer bli obrukbar och fattigdom kommer förvärras.
 • Havsnivån stiger! När isarna smälter så stiger förstås havsnivån. På runt 80 år bedömmer man att havsnivån kommer att stiga omkring en halv och en meter.

Vad behöver du som företagare veta?

”En brutal rapport” så beskrivs informationen som nu lagts fram. Det som IPCC rapporterar kring vårt klimat är dessvärre för de flesta inget nytt. Vi som företagare, både i stort och smått, behöver dra vårt strå till stacken och jobba mer hållbart. Hållbara tjänster och produkter lär även de i takt med utvecklingen bli allt mer eftertraktade. Det finns med andra ord mycket att vinna i att förstå och anpassa sitt företagande redan idag. Av många olika skäl.

Vad kan företag göra för att bidra till klimatet

 • Vi kan utveckla mer hållbara företag och ställa krav på andra runt omkring oss.
 • Vi är innovativa och kan med teknik och innovationsförmåga utveckla klimatsmarta lösningar och hållbara idéer.
 • Investera grönt – det finns också olika former av stöd att få för att ställa om ditt företag mot en mer grön inriktning.
 • Minska hur vi kör. Hur? Underlätta för att jobba digitalt, även med möten längre bort. Vi kan också välja el och andra alternativ före fordon som drivs av fossilt bränsle.
 • Tänka annorlunda? Låt era produkter och varor vara utvecklade för att kunna återvinnas, lagas eller hålla lite längre.
 • Lyssna på detta – är du ett tillverkande företag? Fråga dig själv. Kanske kan du inte endast sälja dina produkter – utan även en tjänst som gör det möjligt att återvinna den efteråt?
 • Och förstås mycket mer!

Läs: 5 hållbarhetstips som gör skillnad i ditt företag – redan idag