Coca-Colas kontor har utsetts till världens bästa. Foto: Hannes Söderlund

Coca-Cola har världens bästa kontor – i Jordbro

Redaktionen

Publicerades: 2 oktober, 2018

Hur skapar man arbetsplatser som attraherar de bästa hjärnorna? Det räcker inte längre med höga löner. Nu handlar det om att erbjuda en miljö som medarbetarna känner sig stolta över. Något som Coca-Cola har fattat. 

Coca-Cola, Skype och TUI anlitade alla Reflex Arkitekter när de skulle inreda sina nya kontor för att vinna kampen om de smartaste hjärnorna. De hade alla sina unika utmaningar och förutsättningar som präglade slutresultatet.

– De här företagen behöver locka till sig eliten. Oavsett om det gäller marknad, sälj eller utveckling. I varje projekt där vi är inblandade börja vi med att ta reda på vem som är brukaren? Vad ska hända i lokalen under arbetsdagen och vilka tekniska hjälpmedel krävs för att lösa arbetsuppgifterna? När vi vet det kan vi bena ut vad som är unikt för varje bolag och skapa en miljö som är anpassad för deras varumärke, säger Peter Sahlin, ny partner på Reflex (tidigare på PS Arkitektur).

Skypes kontor. Foto: Jason Strong

Storytelling om Skype

När de skulle ta fram inredningen till Skype handlade mycket om att sätta varumärket. Det fanns en logotype men ingen designmanual. Projektets mål var att skapa personliga arbetsstationer för 300

personer på 4500 kvadratmeter.

– I det här fallet arbetade vi mycket med storytelling. Kontoret blev en berättelse som Skype kan presentera för nya medarbetare och kunder. Tanken var också att vi med hjälp av interiören skulle bidra till en känsla av äkthet och stolthet, fortsätter Peter Sahlin.

Ett annat mål med det nya kontoret var att skapa förutsättningar för kreativa möten.

– Ju mer mobil våra enheter tillåter oss att vara, desto större blir behovet att utforma platser som kan föra oss samman. Vi behöver platser där vi kan mötas på ett spontant sätt, säger Peter Sahlin.

Historien sitter på väggarna. Foto: Hannes Söderlund.

Världens bästa kontor i Jordbro

Även i Coca-Colas fall var det viktigt att använda interiören som ett verktyg för att kunna knyta till sig de smartaste hjärnorna. Men hur gör man det när huvudkontoret ligger i en trist 80-tals byggnad i ett industriområde i Jordbro två mil söder om Stockholm?

– Visionen var att skapa en spektakulär arbetsplats med en wow-faktor som uppmuntrar till kreativa samarbeten, säger Jenny Öberg inredningsarkitekt och partner på Reflex.

I de nya lokalerna har man tagit till vara på företagets olika varumärken. Direkt när man kommer innanför dörren möts man Coca-Colas logotype och en dryckesbar där man kan få en kall dricka. Varumärkena återkommer sedan i inredningen. Ett exempel är de olika rummen med tema som speglar Coca-Cola, Sprite, Fanta eller mineralvattnet Bon Aquas mentalitet.

– Det säger sig självt att är du i ett rum som ska spegla ett mineralvatten så blir det mer stillsamt än i ett rum som präglas av Fantas varumärke. Det var viktigt för oss att våga vara lekfulla. Slutresultatet visar både på variation och olika tempo i lokalerna, fortsätter hon.

För att få underlag till arbetet med det nya kontoret använde man sig av en Leesman analys. Medarbetarna fick svara på en enkät som visade hur de vill jobba och det resulterade i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Även efter det att arbetet var klart har man fortsatt att genomföra analyserna för att följa upp hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation.

– När vi tittar på resultatet från analysen så kan vi konstatera att vi har lyckats med projektets vision. Medarbetarna är jättenöjda. Coca-Cola rankas faktist bäst i världen i den senaste undersökningen. Man verkar ha vunnit kampen om hjärnorna, fortsätter Jenny Öberg.

Foto: Jason Strong

Kontor för drömmar

Det tredje projektet som Reflex lyfte fram på mässan var det nya kontoret till resebolaget TUI Nordic. En av målsättningarna var att skapa aktivitetsbaserade arbetsytor och implementera ett helt nytt arbetssätt för alla medarbetare. Eftersom TUI jobbar med resor och drömmar ville man att det skulle återspeglas i interiören. Visionen var att skapa ett ”home away from home”.

Gymet i TUI:s lokaler. Foto: Jason Strong

– Det blir ju lite speciellt eftersom TUI jobbar med människors semesterdrömmar. Tanken är att interiören ska ge associationer till olika delar i en resa. De olika våningsplanen är utformade för att ge en känsla av havet, beachen, piazzan och trädtopparna Det ska vara en miljö som får dig att känna dig inspirerad, välkommen och tanken är att det ska stimulera till bra affärer och effektivitet, säger Peter Sahlin.

Projektets egen resa startade från mitt kontor, min avdelning, gamla vanor och ineffektiva ytor. Och målet var att uppnå en känsla av vårt delade utrymme, öppenhet och effektiva ytor.

– Det aktivitetsbaserade kontor har blivit laddat och baktalat. Men ofta handlar det om att man inte gjort en tillräckligt bra analys och då blir det fel. Vi vill ta tillbaka begreppet om det aktivitetsbaserade konceptet och lyfta fram alla positiva delar i arbetssättet. Dimensionerna ska bygga på verksamheten och individens behov. Du ska alltid kunna hitta en plats som passar för dig och dina arbetsuppgifter. Annars är det inte aktivitetsbaserat, säger Jenny Öberg.

TUI:s egna slutsatserna efter flytten av kontoret visar att man kunde reducera kostnaderna med tre miljoner om året, man minskade ytan med 38 procent och fick ett kvadratmeterpris som var 35 procent lägre än i ett mer centralt läge.

– De här tre exemplen som vi lyfter fram visar vilka möjligheter det finns om man vill lyckas med det aktivitetsbaserade kontoret. Men det är inte säkert att det är rätt för alla, säger Peter Sahlin.

Text: Samuel Karlsson

5 steg för kontor som attraherar

 • Rätt analys
 • Individens behov
 • Verksamhetsanpassat
 • Arbetsro/ samarbete/ mötesplatser
 • Identitet och kultur

Coca-Cola i världstoppen

Resultatet från Coca-Colas Leesman analys visade att kontoret hamned som etta i världen.

Coca-Cola “Workplace impact” (I agree)

 • Jag är stolt över att ta hit besökare – 96%
 • Det är en trevlig arbetsmiljö – 93%
 • Arbetsplatsen gör att vi kan arbeta produktivt – 92%
 • Planerade möten är supporterade – 97%
 • Informella möten är supporterade – 96%
 • Kreativa samarbeten är supporterade – 95%