<![CDATA[Tor Ghai och Joakim Olofson Foto: Privat]]>

Deras affärsidé: Håll det enkelt

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 17 juli, 2015

För två och ett halvt år sedan tog Tor Ghai och Joakim Olofson en lunch tillsammans. Det Tor berättade om sin affärsidé den lunchen fick dem att tillsammans våga ta steget. Nu är de nominerade i Driva Egets David mot Goliat-pris 2015.

Tor Ghai är dyslektiker och älskar talsyntes. Men han tyckte inte att programmen som fanns på marknaden räckte för hans läsbehov. Han började därför skapa sin egen prototyp.

Under de sju år som Tor Ghai arbetade på myndigheten för tillgängliga medier (MTM) blev han en ambassadör för talsyntesprogram. Han har själv dyslexi och upptäckte snart att de program som fanns på marknaden inte fungerade på all text och var för krångliga. Det var för många steg innan man kom dit man ville. Han började därför skapa sin egen prototyp.

– Tor tänkte annorlunda. Istället för att lägga till en mängd olika funktioner har han valt att hålla det enkelt och avskalat, säger Joakim Olofson som är den andra halvan av företaget.

För två och ett halvt år sedan satt Tor och Joakim och åt lunch tillsammans.

– Han berättade för mig om forskare på Chalmers i Göteborg som hade gått över från de program Tor tidigare rekommenderat till att använda hans ofärdiga prototyp. Det var helt klart en signal om att det fanns en marknad, säger Joakim.

Än så länge är de endast två i företaget. Joakim Olofson fungerar som spindeln i nätet och administrerar och marknadsför Tortalk. Tor Ghai står för många av idéerna, programlösningar och kreativa strategier.

Resan med Tortalk har gått snabbt framåt och det är mycket tack vare att de var en av vinnarna av Post- och telestyrelsens tävling Innovation för alla 2013.

– Vinsten gav oss finansiellt stöd vilket skyndade på uppstarten men den gav oss också kunskap och insikt hur man driver ett företag.

Det som gör att de lyckas konkurrera med jättarna är enligt Joakim Tortalks själva grundidé.

– Vår styrka är att Tortalk är avskalat och så lätt att använda. Målet är att göra Tortalk så intuitivt att manualen blir överflödig. Vi hör att många användare tittar på våra instruktionsfilmer först i efterhand för att se om de missat något. Vi drar också nytta av att vi är små och anpassningsbara. I stora företag kan det ta tid innan något händer, vi kan snabbt ändra riktning.

Även Joakim använder (numera) talsyntes och menar att deras personliga och genuina engagemang också påverkar företaget positivt.

Under de senaste åtta månaderna har sju universitet i Sverige köpt in licenser av programmet.

– Tortalk blev också logopedernas förstaval när Stockholms läns landsting upphandlade talsyntes under hösten 2014.

Drömmen och det övergripande målet med företaget är att fler ska komma igång med att läsa med talsyntes.

– Det förändrar ju livet för den personen, säger Joakim.