<![CDATA[]]>

Guide: 6 sätt att samarbeta

Gustaf Brickman

Publicerades: 14 juli, 2015

Småföretag är beroende av bra nätverk, men nu börjar allt fler gå ett steg längre. Genom att samarbeta med andra småföretag får du de större företagens skalfördelar och konkurrensmöjligheter – utan att tappa frihet och flexibilitet. Så här lyckas du.

1. Gemensamt varumärke och marknadsföring. Att samlas under samma namn och logga innebär att ni kan dela på kostnaden för att etablera, utveckla och sprida varumärket. Att ni slår samman era nätverk kan också leda till bättre kännedom och fler uppdrag.

2. Gemensamma affärer. Genom att samverka skapar ni en bredare kompetens och kan ta er an större uppdrag. Det blir också möjligt för er att lämna anbud i offentliga upphandlingar som kräver en viss storlek på organisationen.

3. Delade kostnader. Kostnader för lokal, inköp, bokföring, maskiner och annat är tunga utgifter för små företag. Men om ni sitter tillsammans och gör gemensamma inköp får ni stordriftsfördelar och ett bättre förhandlingsläge mot leverantörerna. På så sätt kan dina utgifter bli lägre. Vissa företag går till och med ihop och delar på anställda – man kan till exempel tänka sig att gemensamt anlita en städfirma, anställa en ekonomiassistent eller en säljare.

4. Ökad effektivitet. När ni är flera kan ni fokusera mer på er kärnverksamhet och gemensamt lämna bort kringtjänster såsom bokföring och administration. Genom att lägga ut uppdrag på andra företag inom samverkansgruppen kan ni också jämna ut beläggningen under året.

5. Arbetskamrater. Att få någon att bolla idéer eller ta en fikapaus med kan skapa arbetsglädje och en kreativ miljö där ni kan jobba effektivare och få fler idéer. Tillsammans hittar ni lättare lösningar på problem och nya affärsidéer.

6. Kompetensutveckling. Som enmans­företagare har man oftast inte möjlighet att skräddarsy utbildningar utan får snällt leta i kurskatalogerna. Genom att gå samman kan ni däremot anlita föreläsare som lär er just det ni behöver – och få konkurrensfördelar.

Källa: Manual: företagssamverkan av David Lenefors, Jan Svensson, Ulf Karlsson och Niclas Stenlund.