<![CDATA[Dorotea Pettersson har skrivit boken ">

”Jag ska bara” – ta dig ur prokrastineringsfällan

Redaktionen

Publicerades: 7 april, 2017

Att skjuta upp saker eller prokrastinera är ett vanligt beteende men inte desto mindre jobbigt för de som gör det i stor utsträckning. Författaren och tidscoachen Dorotea Pettersson ger i sin nya bok ”Jag ska bara … konsten att få det gjort i tid” råd och tips om hur man tar sig ur prokrastineringsfällan.

– Människan kan av naturen inte göra två saker ordentligt samtidigt, och många av oss är väldigt bra på att hitta saker att göra förutom det som verkligen behövs tas itu med. Men det är viktigt av många anledningar att lära sig att prioritera på rätt sätt, inte minst för det egna välmåendet. Att gång på gång ha svårt att få uppgifter gjorda i tid ger ångestkänslor och gör det svårare för oss att fungera både på jobbet och privat, säger Dorotea.

Alla människor prokrastinerar i olika omfattning. Enligt Dorotea är detta ett beteende som grundläggs redan i barndomen. Vi påverkas helt enkelt av de miljöer vi växer upp i och vilken relation till tid människorna omkring oss har.

Ny bok om att sluta skjuta upp saker.

Ny bok om att sluta skjuta upp saker.

– Vi uppfattar alla tid olika, och vi behöver utföra uppgifter på olika sätt beroende på hur vi är som personer. En del människor är väldigt energiska och behöver inte lika lång tid på sig för att utföra en uppgift som andra. Och andra har helt enkelt för lite tid på grund av för mycket jobb eller andra faktorer. Det viktiga är att förstå hur jag själv fungerar, vilka förutsättningar jag har och hur jag kan förändra mitt beteende, säger Dorotea.

Fem tips:

 1. Deadline och målbild
Första frågan du bör ställa dig är – vad ska du göra och när ska det vara klart?

Skapa en målbild där du föreställer dig att du är klar och vad du ska göra då. Detta kan exempelvis vara ”när jag är färdig med uppgiften ska jag gå ut och äta med vännerna”

2. Bedöm tidsåtgång
Hur mycket tid behöver du lägga på uppgiften? Utifrån det svar du får vet du när du behöver påbörja arbetet. Dela upp uppgiften i delmoment och bedöm hur lång tid varje tar att göra.

3. Bestäm delmål
När du bedömde tidsåtgången definierade du samtidigt dina delmål. Dessa delmål blir dina belöningstillfällen. Speciellt viktigt vid långtgående projekt.

4. Definiera distraktioner
Vad brukar du distraheras av när du arbetar? Skriv ner en lista av de typiska sakerna som leder dig ifrån ditt arbete. Det kan vara mobilen, mejlen, prata med kollegor för länge eller fastna i artiklar på nätet. Använd listan som en påminnelse varje gång du sätter dig ner för att arbeta

 5. Ta första steget
Nu är det dags att komma igång. Den svåra delen för dig som brukar prokrastinera. Bestäm hur du ska börja:

  •  Med det tråkigaste först
  • Skriva rubriken
  • Med det som tar kortast tid
  • Med det som behöver lämnas till en annan person för godkännande.

Välj något och låt sedan den motivation du får av resultatet motivera dig framåt.