Mikrobryggerierna ökar markant men inte all är lönsamma. Foto: Getty Images

Öl, vin och sprit en gyllene affär – men inte för alla

Samuel Karlsson

Publicerades: 23 februari, 2018

På tio år har antalet små bryggerier och destillerier i Sverige ökat markant. Men lönsamheten varierar och många hoppas på att det ska bli tillåtet med egen gårdsförsäljning.

Är du en av dem som funderat på att starta ett mikrobryggeri eller ett mindre destilleri? Du är inte ensam. Men kolla förutsättningarna först innan du drar igång. Det är inte alla som lycka slå mynt av det flytande guldet. I en färsk rapport, som har tagits fram av LRF i samarbete med företag och intressenter inom den svenska dryckesbranschen, belyser man framgångsfaktorer och utmaningar som många av de nya och mindre producenterna står inför. Här kommer lite hårdfakta från Dryckesrapporten 218 som kan vara bra att ta del av innan du bestämmer dig för att inreda ett bryggeri i garage.

Fler satsar på sprittillverkning

Före EU inträder 1995 fanns det endast ett fåtal företag som hanterar alkoholhaltiga drycker som brännvin, whisky, konjak, gin och likör i Sverige. I den nya rapporten slår man fast att det fram till 2017 hade ökat till 79 företag. I den siffran ingår både stora företag som The Absolut Company och små enmansföretag men också ett antal företag som smaksätter och tappar och inte själva destillerar.

I rapporten har man fokuserat på 57 mindre företag som bedömts vara relevanta för undersökningen. I de företagen ligger sysselsätter i genomsnitt på nio personer vilket inkluderar alla som jobbar i företaget. Sammantaget sysselsätter de små spritföretagen drygt 500 personer. Nära 8 av 10 företag bedömer att verksamheten kommer att kräva mer personal under de kommande tre åren.

Ännu fler brygger öl

Inom bryggeribranschen har utvecklingen varit ännu mer dramatisk. När man undersökte marknaden 1995, fanns det bara 15 bryggerier kvar i Sverige. Under 2010-talet inleddes en kraftig tillväxt av småbryggerier och i slutet av 2017 fanns det 413 företag registrerade som producenter av öl. Av dem var 300 aktiebolag. En starkt bidragande orsak till tillväxten av småbryggerier är det breda intresset för hembryggning och konsumentintresset för kvalitetsprodukter.

LÄS OCKSÅ: Så startar du en mysig gårdsbutik

Det ger en bred bas och en närmast sömlös övergång från hobby till näringsverksamhet. Småbryggerierna är i dagens tappning en ung bransch där det genomsnittliga småbryggeriet har varit verksamt i 7,5 år. Tillströmningen av nya bryggerier har varit stor och 79 % av småbryggerierna är yngre än 10 år. I genomsnitt sysselsätts 5,8 personer per bryggeri.

Totalt bedöms 1700 lokala jobb inklusive bland annat ölprovnings-, besöks- och serveringsverksamheten. I studien bedömer 66 % att sysselsättningen i företagen kommer att öka fram till 2020, medan 5 % bedömer att sysselsättningen kommer att minska.

Blygsam lönsamhet

Efter några gyllene år av pionjäranda och entusiasm har allt fler mikrobryggerier tvingats inse att den krassa ekonomiska verkligheten ibland kan vara brutal. Fortfarande är det 41 % av bryggarna som anser att lönsamheten är god, medan 52 % menar att den är ganska dålig eller mycket dålig. Ingen anger att lönsamheten är mycket god och lönsamhetsbilden formas av knappa marginaler för merparten av småbryggerierna.

I bedömningen av hur lönsamheten bedöms framöver anger 74 % att den förväntas bli mycket god eller ganska god. 2 % bedömer att den kan bli mycket dålig och 22 % gör bedömningen att den blir ganska dålig

Omsättning och marknad

Den genomsnittliga omsättningen 2016 var 5,4. MSek med en median på 2,3 MSek. Detta indikerar en omsättning i branschen på drygt 1,5 miljarder kr.

Marknaden för de flesta småbryggerierna är i huvudsak avgränsat till en regional kundkrets via pubar, restauranger och Systembolagets närmaste butiker för vissa produkter. Den vanligaste försäljningskanalen är att sälja till pubar och restauranger (98 %). Systembolaget är en viktig kanal för 93 % och 33 % har kompletterat med pub- eller restaurangverksamhet i egen regi. Den volymmässigt största försäljningskanalen är Systembolaget.

Gårdsförsäljning en outnyttjad potential

Många är intresserade av egen gårdsförsäljning direkt till konsument. Hela 86 % av bryggerierna vill starta någon form av gårdsförsäljning medan 5 % inte är intresserade. 80 % bedömer att gårdsförsäljningen skulle öka lönsamheten och 18 % tror att gårdsförsäljning inte skulle påverka lönsamheten.

– I Sverige finns det nu fler gårdsbutiker än ICA-butiker. De entreprenörsdrivna dryckesproducenterna är en enorm potential för landsbygdsutvecklingen. Men det är viktigt att de inte förvägras dessa möjligheter. Vi måste höja blicken och förstå att det här är en tillväxtsektor, där svenska mat- och dryckesbranscherna kopplas ihop, säger Anders Källström vd för LRF.