<![CDATA[]]>

Så kan du öka din lönsamhet med 5 gröna trender

Ebba Arnborg

Publicerades: 17 februari, 2015

Omvärldsbevakning kan ge dig stora konkurrensfördelar och öka din lönsamhet, menar experterna. Här är fem trender i de gröna näringarna.

Att hålla koll på trender blir allt viktigare för att göra lönsamma affärer, menar Lennart Bjurström som jobbar med strategiutveckling på LRF-ägda Maclean.

– Annars kan man antingen drabbas av förändringar så att verksamheten hotas eller missa möjligheter, säger han.

Har man å andra sidan koll på konkurrenter, trender och marknader har man konkurrensfördelar. Det menar Susanne Lundgren, företagsutvecklare inom landsbygd på LRF.

– Det kan exempelvis avgöra dina möjligheter att få bättre betalt i en förhandling, säger hon.

Här är fem trender i de gröna näringarna:

1. Medveten mat – närodlat och ekologiskt

Trenden håller i sig. Alltfler svenskar vill ha närodlade och ursprungsmärkta varor, både hemma och på krogen. Sedan i fjol har antalet restauranger som använder närproducerat ökat med nästan 20 procent, visar statistik från White Guide. Även ekologiska varor har ökat i efterfrågan.

– Det här är någonting som bara kommer att fortsätta. Det är sällan som utveckling går åt andra hållet, säger Lennart Bjurström.   

2. Fler vill turista på landsbygden

Intresset för att turista på landsbygden ökar stadigt, enligt LRFs rapport De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå. I jakt på nya upplevelser kan landsbygden erbjuda något annorlunda och spännande. Det stora intresset för närproducerad mat och dryck innebär affärsmöjligheter som kan utvecklas än mer.

– LRF Gotland har kommit fram till att väldigt mycket av turistutvecklingen är driven av ett livskraftigt jordbruk och bra mat. Om du inte har bra lokal mat ute på landsbygden, vad ska turisterna komma till då? Uppdukat bord med fin servis, men ingenting att stoppa på servisen? säger Lennart Bjurström. 

3. Nya samarbeten lyfter företaget

Samar­beten och nya kon­stel­la­tioner är framtidens framgångsre­cept. Det kan handla om att gå samman med andra företagare för att gemensamt slåss mot de stora giganterna genom att dra nytta av varandras specialkompetenser och kundattraktion – exempelvis i nätverksutbyten eller genom att anordna gemensamma marknader och turistevenemang.

– Det behövs mer samarbete och samverkan i hela värdekedjan och även utanför. Med väldigt fokuserade kluster som samlar aktörer både inom och utanför lantbruket, till exempel transportbolag, kan vi lyfta branschen, och få bättre inkomster för enskilda verksamheter och hela regioner, säger Lennart Bjurström. 

4. Entreprenad och delningsekonomin växer

Fyra av fem svenskar kan i framtiden tänka sig att dela varor och tjänster med varandra.  Den globala delningsekonomin kommer att växa från 15 miljarder dollar i år till 355 miljarder dollar 2025, enligt PWC. Det blir mindre intressant att äga, istället går vi mot att bli meddistributörer, menar trendexperten Christina Cheng.

– Man äger eller hyr en pryl medan man behöver den och skickar den sedan vidare. Där finns det jättemycket att göra som företagare. Det finns många nya affärsmodeller som bygger på att företag äger produkter och kunder betalar för en användning. Hela bilpoolsidén till exempel, säger hon.

Samtidigt pågår en strukturomvandling i näringslivet där alltfler företag fokuserar på sin kärnverksamhet och istället anlitar underleverantörer för det som ligger utanför den.

Framtiden ser alltså ljus ut för entreprenadföretag. Alltfler lantbrukare ägnar sig åt entreprenad och både antalet företag och tjänster har ökat kraftigt. Idag är entreprenad en av de största näringsverksamheterna på gårdsnivå och har stora möjligheter att växa ytterligare, menar LRF.

5. Paketering och långsiktig försäljning

De har spridit sig som en löpeld: lådor och kassar fyllda med kött, fisk, grönsaker, frukt, godis, smink mikrobryggd öl eller hundmat levereras hem till dörren i hyreshus och villor över hela Sverige. Varför inte haka på trenden?

Att locka kvar kunder genom att erbjuda prenumerationer på ens produkter har fått ett kraftigt genomslag. På engelska kallas det subscription based e-commerce (subcom) och fördelarna är flera: en regelbunden inkomst, möjlighet att sälja kringtjänster och ökad kundlojalitet. 

– Det ligger i tiden att man paketerar och levererar färdiga lådor. Det är många som inte hinner sätta sig in i allt och göra alla val men som ändå vill ha bra produkter, många av mina kunder är småbarnsfamiljer, säger Eva Hallin som säljer ”Glada lådor” fyllda med mat från lokala matproducenter direkt hem till sina kunder i Jämtland och Härjedalen (läs mer om henne här).