<![CDATA[]]>

Så ska företagandet på landsbygden förbättras

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 22 augusti, 2013

Hur ska egentligen företagsklimatet bli bättre utanför storstäderna?
LRF ger nu sex förslag inför kommande höstbudget – där de bland annat tycker att småföretagens tillgång till finansiering måste ses över.

Inför stundande höstbudget presenterar i dag LRF:s Helena Jonsson, förbundsordförande, och Anders Källström, vd, sex förslag till åtgärder för att förbättra för företagen runt om i hela landet.

De gör det i ett debattinlägg i Dagens Industri där följande förslag tas upp:

  1. Öka den svenska medfinansieringen av landsbygdsprogrammet. Programmet riskerar att minska med 500 miljoner kronor, vilket oroar LRF då: ”Landsbygdsprogrammet möjliggör att markerna hävdas, vilket är en förutsättning för biologisk mångfald och öppna landskap”.
  2. Fokusera på regelförenklingsarbetet. ”Trots regeringens arbete med att minska regelkrånglet är reglerna betungande”, skriver LRF.
  3. Se över små företags tillgång till finansiering. Bankerna visar en hård attityd, de ger höga räntor och kraven på egenfinansiering ökar, menar LRF. ”Det begränsar tillväxt och försvårar generationsskiften”.
  4. Öka satsningarna på tillämpad forskning. ”Forskningen är avgörande för ett framgångsrikt svenskt jordbruk”, skriver man.
  5. Förbättra infrastrukturen i hela landet.
  6. Sänk egenavgifter och arbetsgivaravgifter.

DISKUTERA! Vad tycker du om förslagen? Diskutera i Driva Egets forum.