<![CDATA[]]>

Här förklarar Anders Borg sin budget

Anders Andersson

Publicerades: 17 september, 2013

Anders Borg ägnade småföretagarna 40 sekunder när han i dag under en knapp timme presenterade sin budget för 2014. Se hans presentation i webb-tv här.

I webb-tv-sändningen nedan förklarar han varför jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt ska ge fler jobb och hur nytt lärlingssystem och sänkta sociala avgifter för ungdomar ska minska ungdomsarbetslösheten. Ökad svenskundervisning med tre timmar i veckan för invandrarbarn betecknade han som sin favoritreform.

Budgetpropositionen ska bland annat öka sysselsättningen, förbättra skolelevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft.
– De starka svenska offentliga finanserna gör det möjligt för regeringen att föreslå åtgärder för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor 2014, sa Anders Borg.

Småföretagarfrågorna fick bara 40 sekunder. Han sa att ändrade 3:12-regler ska ta bort orättvisor som finns och sa att ett nytt investeraravdrag ska införas den 1 december. 
 

Vil du endast lyssna på vad han sa om småföretagarna så spola fram webbspelaren nedan till 32:10.

 

LÄS MER OM HÖSTBUDGETEN:

Här sammanfattar Anders Borg budgeten på en dryg minut: