Så ska höjd brytpunkt stoppas

Anders Andersson

Publicerades: 18 september, 2013

De tre oppositionspartierna ser ut att lyckas stoppa budgetförslaget om höjd brytpunkt för nästa år. De tänker lägga ett förslag om detta till skatteutskottet och väntas få stöd av Sverigepartiet.

Sverigedemokraterna är för jobbskatteavdraget men motståndare till höjningen av brytpunkten för statlig skatt.

Det har fått socialdemokraterna, miljöpartier och vänsterpartiet att kräva omröstning i riksdagen i två steg:

  • Först förslag om att Anders Borgs förslag om ett femte jobbskatteavdraget inte ska genomföras. Den omrösningen lär Alliansen vinna.
     
  • Sedan förslag om att brytpunkten ska ligga kvar på dagens nivå. Den omrösningen kan de få igenom med hjälp av Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas talesperson Sven-Olof Sällström säger att partiet kommer ställa sig bakom den del av initiativet som handlar om brytpunkten.

Miljöpartiets Per Bolund menar att det av lagstiftningstekniska skäl vore ologiskt att slå samman skattesänkningarna till ett yrkande:

– Vi ser att det är två olika förslag som berör olika delar av skattelagstiftningen och då är det rimligt att dela upp det, säger han till DN.

Men oppositionen och regeringen är oense om hur budgetlagen ska tolkas. Borg varnar oppositionen för att i riksdagen försöka stoppa förslaget om att höja brytpunkten så att färre ska betala statlig skatt.

– Det har varit en praxis som tjänat Sverige väl och som vi och Socialdemokraterna byggt upp under de senaste 20 åren. Jag kan bara beklaga om Socialdemokraterna i ett kortsiktigt taktiskt spel väljer en annan inriktning. Det skulle på ett allvarligt sätt förändra hur vi fattar beslut om budgetar i Sverige, säger Borg till TT.

Läs HÄR hur Anders Borg tänkt höja brytpunkten och om hur det påverkar småföretagarnas inkomstplanering för 2014.