Möjligheterna för kvinnors företagande ska förbättras – här är insatserna

Josefin Wallin

Publicerades: 26 juli, 2023

Nu vill regeringen förbättra möjligheterna för kvinnors företagande och ägande. Någonting vars insatser i praktiken kommer att ledas av Tillväxtverket. Bakgrunden är att kvinnor utgör knappt 30 % av landets totala företagande – någonting man nu vill ändra på.

Kvinnors företagande ökar – men för långsamt

Kvinnors andel av det totala företagande ligger idag på knappa 30 %. Antalet kvinnor som startar och driver företag ökar – men ökningen är för långsam. Därför har nu regeringen planerat insatser som ska gynna kvinnor som driver, eller vill starta företag. Då andelen är såpass låg menar man att det finns en stor outnyttjad potential i att få upp dessa siffror. Det indikerar också brister i landets företagsklimat. Som hämmar kvinnor som vill starta, driva och växa med sina bolag inom det svenska näringslivet.

Tillväxtverket ska nu därför i uppdrag av regeringen genomföra insatser som man hoppas ska öka unga kvinnors intresse av sparande, investeringar och företagande. Detta genom exempelvis ett evenemang som är planerat i mars 2024 vars syfte är att göra just detta.

Stärka kvinnors ställning som företagare

– För att stärka kvinnors ställning som företagare och samtidigt bidra till ökade investeringar i svenska företag behövs insatser som bidrar till bättre förutsättningar för kvinnor i näringslivet. Tillväxtverket ska därför, utifrån sina omfattande erfarenheter och expertkunskaper om kvinnors företagande, genomföra insatser som bidrar till ökad medvetenhet, intresse och kompetens hos kvinnor som vill starta eller redan driver företag. En av dessa insatser är särskilt riktad mot unga kvinnors villkor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Läs också: 25 superheta affärsidéer att starta i år