<![CDATA[]]>

105 miljoner till svenska småföretag

Camilla Björkman

Publicerades: 4 mars, 2013

Småföretagare kan nu söka totalt 105 miljoner kronor från Tillväxtverket för att utveckla sina varor och tjänster och bredda marknaden internationellt.

Pengarna kommer i så kallade affärsutvecklingscheckar och delas ut av Tillväxtverket.

Nytt för i år är att företag kan söka stöd för att expandera internationellt. Totalt rör det sig om sammanlagt 105 miljoner kronor till små företag i hela landet som vill utveckla sina varor eller tjänster, och/eller bredda sin marknad internationellt.

För att söka affärsutvecklingscheckarna måste man ha minst två och högst 49 anställda och minst en miljon i omsättning.

För utveckling av varor och tjänster kan företagen söka mellan 50 000 och 500 000 kronor. För internationalisering kan de söka mellan 50 000 och 250 000 kronor.

Men då måste man också medfinansiera sin insats med lika mycket pengar.

– Det finns en stor tillväxtpotential bland små svenska företag. Med hjälp av affärsutvecklingscheckarna kan vi bidra till att företagen utvecklas snabbare och på så sätt stärker sin konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin.

Tillväxtverket samarbetar med Almi, Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götalandsregionen och Östsvenska handelskammaren för att bistå med information och hjälpa företag att ansöka.

Här kan du ansöka om checkarna.

Här finns fler bidrag att söka.