<![CDATA[]]>

5 enkla steg för en smart budget

Anders Andersson

Uppdaterades: 30 oktober, 2019
Publicerades: 6 september, 2013

Gör en budget för att få grepp om företagets ekonomi. Det är lättare än du tror – med hjälp av Driva Egets mall.

En budget är ett sätt att skaffa sig en överblick kring företagets ekonomi – och göra en plan för framtiden. Det kan du göra i fem steg:

  1. Intäkter. Fundera över intäkterna månad för månad. Summera månadsinkomsterna för helåret.
  2. Rörliga kostnader. Tänk efter vilka kostnader som ökar när inkomsterna ökar – och minskar med lägre inkomster.
  3. Fasta kostnader. De kostnader du har oavsett vilka inkomster du får.
  4. Testa. I en excelfil med beräkningar kan du testa och se vad som händer om du ökar intäkterna eller minskar kostnaderna.
  5. Följ upp. Budgeten ska användas hela året och justeras – man gör en ny prognos. Fyll i verkliga siffror månad för månad i en särskild kolumn (kolumnen fakt.kostn i exemplet ovan).

Budgeten med exempel för en enmanskonsult kan du ladda ned här nedan. Den excelfilen kan du sedan använda som grund för en egen budget.

I Driva Egets kalkyl ser du hur många timmar konsulten i exemplet måste sälja för att täcka sina kostnader. Med 700 kr i timmen blir det 443 timmar. Detta kallas Break-even – den punkt när det varken blir vinst eller förlust utan att en krona i lön betalats.
Skriv in det antagna antalet och du får veta nettovinsten, nettomarginalen och bruttomarginalen.

När bruttomarginalen beräknas tar man bara hänsyn till de rörliga kostnaderna. Och eftersom de i detta fall bara är 30 kronor blir bruttomarginalen 96 procent.

I nettomarginal tar man även med de fasta kostnaderna. Med 800 fakturerade timmar per år blir det i exemplet 75 procent.

 Ladda ned mallen här

Uppdaterad 2015-09-18