<![CDATA[]]>

Dollarn kan falla med Obama

Redaktionen

Publicerades: 22 juli, 2009

President Barack Obamas sjukreform och annan expansiva politik kan få dollarkursen att falla. Det tror Swedbank i en ny analys.

När analysen gjordes låg dollarkursen på 7.60 kr. Nu en knapp vecka senare är den nere i ca 7.40  kr.

Swedbank har hittat flera tecken på att dollarkursen ska fortsätta att sjunka: 

  • Oro USA:s extremt expansiva ekonomiska politik.
  • Dollarn har övertagit yenens roll som främsta upplåningsvaluta.
  • Kapitalflöden har vänt tillbaka till Kina och andra tillväxtregioner.

– En närmare analys av kombinationen av extrem finansiell expansion och fler tecken på realekonomisk stabilisering landar i slutsatsen att dollarna bör försvagas under andra halvåret 2009, skriver banken.

Swedbank reserverar sig dock till vissa risker med dollarprognosen:

– En risk med dollarprognosen är graden av riskaptit. Under sommaren har det förekommit kortvariga perioder med sämre riskklimat, vilket bidragit till att dollarn på det stora hela utvecklats sidledes, skriver banken.

Swedbank tror ändå att det i snarast rör sig om tillfälliga andhämtningspauser, eftersom en positiv marknadstrend kan skönjas, åtminstone det andra halvåret.

Fed-chefen Ben Bernankes framträdande i kongressen på tisdagen vittnade också om att nollräntepolitiken kommer att bestå ett bra tag. Det nya i Bernankes budskap var att centralbanken nu försiktigt ser över på vilket sätt man ska kunna dra tillbaka sina massiva stimulansåtgärder när ekonomin så tillåter.

– Fed tror att en mycket underlättande penningpolitik därför kommer vara lämplig under en längre period, sade han i talet som han idag håller inför kongressen.

Detta ska tolkas som att den amerikanska räntan kommer hållas låg under lång tid.