Få småföretagare har ansökt om skuldsanering

Camilla Björkman

Publicerades: 8 november, 2011

Efter nya regler om att småföretagare får bättre möjlighet till skuldsanering förväntade sig Kronofogden fler ansökningar. Men bara ett femtiotal har sökt hittills.

De nya reglerna som slogs fast i juni i år gick ut på följande två saker: 

  • Större möjlighet att bevilja skuldsanering för företagare. En som driver företag kan få skuldsanering förutsatt att de ekonomiska förhållandena i verksamheten är enkla att utreda.
  • Skuldernas ålder ska inte längre beaktas särskilt. Därför kan skuldsanering komma igång tidigare.

Men trots att över 8 000 ansökningar om skuldsanering kommer till Kronofogden i år har bara ett femtiotal hittills kommit från småföretagare. Det är lägre än vad man hade väntat sig.

Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för skuldsaneringen på Kronofogden, kommenterar den låga siffran med att småföretagarna inte har fått upp ögonen för möjligheten till skuldsanering ännu.

– Tanken är att du som företagare ska kunna fortsätta driva och utveckla din verksamhet även om du råkat i skuldfällan, säger hon.